Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Informació sobre llicències i comunicacions prèvies d'obres

Informació sobre llicències i comunicacions prèvies d'obres


En funció del tipus d'obres que es vulgui executar s'ha de sol·licitar llicència o presentar una comunicació d'obres.

Per a conèixer quin procediment heu d'iniciar davant l'ajuntament, podeu respondre les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).

En resum, les construccions, instal·lacions i obres, es tramiten pels procediments següents:

 • Llicències d'obres majors (OMOB)

  Inclouen, entre d'altres:
  • Obra nova
  • Instal·lació de pèrgoles, cases prefabricades, estacions transformadores i similars
  • Ampliacions de superfície i/o volum
  • Intervencions en els àmbits protegits d'edificis del Catàleg d'Edificis Històrico-Artístics
  • Obres de reforma que comportin canvi d'ús a habitatge o variació del nombre d'entitats
  • Rehabilitacions integrals d'immobles
  • Instal·lació d'ascensors i similars
  • Construcció de piscines d'ús comunitari o col·lectiu
  • Moviments de terres en sòl no urbanitzable
  • Instal·lacions d'antenes de telefonia mòbil (major de 300 m² i/o amb impacte en elements protegits o domini públic)

 • Llicències d'obres menors (ONOB)

  Inclouen, entre d'altres:
  • Reformes de vestíbuls i escales comunitàries
  • Reformes d'habitatges que afectin la distribució i/o el conjunt estructural
  • Reforma de locals per a la Implantació d'activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació
  • Enderrocs
  • Instal·lació de grues
  • Arranjament de façanes, amb instal·lació de bastida, cistella o similar
  • Execució i modificació d'obertures de façana que afectin elements estructurals
  • Arranjament estructural i/o substitució de cobertes i terrats
  • Construcció de murs de contenció i moviments de terres
  • Instal·lació de tanques de precaució d'obres, casetes d'obres, sitges i similars
  • Tala de més de 3 arbres
  • Construcció de piscines d'ús particular (no comunitari)

 • Llicències d'obres menors de serveis i instal·lacions (RSOB)

  Inclouen, entre d'altres:
  • Execució de rases per a escomeses, connexions i/o preses per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general i les que constitueixin connexions a la xarxa general als usuaris i la llargada de les quals sigui superior a 15 metres lineals.

  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions a les galeries o caixons de serveis o en tubulars, o conduccions aèries (quan aquestes puguin autoritzar-se).

 • Comunicacions prèvies d'obra (CMOB - CNOB)

  Inclouen:
  • Intervencions d'escassa entitat a l'interior d'habitatges que no afectin la distribució

  • Reparacions de cobertes i terrats, arranjament de façanes (pb+pis, sense bastida ni elements auxiliars), instal·lació d'elements tècnics (captadors solars, antenes ...), col·locació de tendals, d'aparells d'aire condicionat, i similars

  • Altres intervencions: treballs de jardineria i neteja de jardins privats, tala d'arbres (màxim 3 unitats), tancament de parcel·les, desbrossada i neteja de solars, col·locació d'anuncis tipus tòtem, cartelleres i similars.

 • Comunicacions prèvies d'obra de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia (CLOB)

  Inclouen:
  • Intervencions d'escassa entitat: instal·lació de rètol, col·locació de falsos sostres, pintura i revestiments, instal·lacions elèctriques, i similars

  • Altres intervencions: instal·lació o modificació de l'aparador, canvi de l'ús preexistent (a excepció del canvi d'ús a habitatge), modificació de la distribució, i similars

  • Instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

 • Comunicacions prèvies d'obres de serveis i instal·lacions (CSOB)

  Inclouen:
  • Instal·lació de comptadors, reparacions d'avaries, etc.


Més informació


Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Empreses constructores i particulars, companyies de serveis, i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin d'efectuar o legalitzar obres.

Impresos

 • Certificat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Certificat visat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Comunicació prèvia d'obres (presencial)
 • Full informatiu de detalls constructius d'escomesa, vorera i calçada
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
  imprès

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Per a més informació, o si voleu hora de visita amb un tècnic municipal de llicències d'obres, poseu-vos en contacte amb el Servei de Llicències i Protecció de la Legalitat del Servei d'urbanisme (telf. 93 733 69 00).

Informació actualitzada el dia 13-2-2018

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)