Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Reserva d'aparcament per a persones amb discapacitat

Reserva d'aparcament per a persones amb discapacitat


Les persones amb discapacitat poden sol·licitar reserva d'estacionament per als seus vehicles a prop dels seus domicilis, del seu lloc d'estudi i/o del seu lloc de treball. Les persones sol·licitants cal que siguin titulars de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i que compleixin una sèrie de requisits establerts pel Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a persones amb discapacitat.

Requisits per a la reserva d'aparcament al domicili
Titular conductor de vehicle:
- Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva
- No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer

Titular no conductor de vehicle:
- Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva, tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que estarà autoritzada a utilitzar la reserva d'aparcament
- No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer
- Que la persona titular no conductora de la Targeta d'aparcament:
 • Sigui menor de 18 anys;
 • Sigui major d'edat i tingui una discapacitat igual o superior al 65%, i superi el barem de mobilitat. Les persones amb discapacitat visual que no tinguin mobilitat reduïda no poden sol·licitar una reserva d'aparcament.
 • Requisits per a la reserva d'aparcament al lloc de treball
  - Disposar de contracte laboral amb duració superior a 6 mesos.
  - Que l'empresa no disposi de llocs d'estacionament per a treballadors i treballadores amb discapacitat.
  - El període de validesa de la reserva és per a 4 anys.

  Requisits per a la reserva d'aparcament al centre d'estudis
  - Que els estudis a realitzar tinguin una durada continuada superior a 6 mesos
  - Que el centre d'estudis no disposi de places d'aparcament per a alumnes amb discapacitat
  - El període de validesa de la reserva és mentre durin els estudis

  La reserva d'aparcament s'ubicarà el més a prop possible al domicili, al centre de treball o al centre d'estudis on es demana, excepte en el cas que estiguin en una illa de vianants o zona de circulació limitada en què s'ubicaran fora de la zona exclosa.

  Període de validesa de la reserva d'aparcament
  - Titular conductor de vehicle, validesa de 4 anys
  - Titular no conductor de vehicle, validesa de 2 anys. En el cas que la persona titular sigui menor d'edat, la validesa és de 4 anys

  Podeu consultar els requisits específics per a la reserva en centre de treball o centre d'estudis a l'apartat d'observacions.

  Com es pot tramitar

  Per Internet Tramitació de Reserva d'aparcament per a persones amb discapacitat amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
  Presencialment
  Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
  Per telèfon
  010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

  Qui el pot demanar?

  Persones amb discapacitat empadronades al municipi que disposin de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat .
  En el cas que la persona titular de la Targeta d'aparcament sigui menor d'edat o estigui incapacitada judicialment, la sol·licitud de Reserva d'estacionament la farà el pare, la mare o el tutor legal.

  Documentació que cal presentar

  Titular conductor de vehicle

  • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat només en el cas que hagi estat concedida en un altre municipi (original i còpia)

  En cas de demanar reserva per lloc de treball o centre d'estudis, també heu de presentar:

  • Certificat d'empresa a on consti la durada del contracte, l'horari laboral de la persona interessada i el fet de NO disposar d'estacionament per a persones amb discapacitat. (Només en el cas de reserva d'aparcament en el lloc de treball) (original)
  • Certificat del centre educatiu a on constin els estudis a realitzar, la durada del curs, l'horari lectiu i el fet de NO disposar d'estacionaments per a alumnes amb discapacitat. (Només en el cas de reserva d'aparcament en el centre d'estudis) (original)

  Titular no conductor de vehicle

  • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat només en el cas que hagi estat concedida en un altre municipi (original i còpia)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  La instància de sol·licitud ha de recollir les següents dades:

  - Nom de la persona titular de la targeta d'aparcament
  - Matrícula o matrícules dels vehicles que utilitzaran la reserva
  - Número de document d'identitat, nom i cognoms de la persona titular del vehicle

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Compromís en el termini de resolució

  15 dies , a excepció del més d'agost, que el termini estimat de resposta serà de 30 dies.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

  Servei responsable

  Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat
  Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
  Telèfon: 937 315 982
  oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

  Observacions

  Les persones titulars de la targeta d'aparcament en la modalitat de "targeta per a no conductors/es" NO poden disposar de reserva d'aparcament en el lloc de treball o centre d'estudis.

  Les persones titulars de la reserva estan obligades a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre la concessió.

  Per a més informació consulteu el Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a Persones amb Discapacitat

  Informació actualitzada el dia 2-8-2016

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)