Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Reserva d'aparcament per a persones amb discapacitat


Les persones amb discapacitat poden sol·licitar reserva d'estacionament per als seus vehicles a prop dels seus domicilis, del seu lloc d'estudi i/o del seu lloc de treball. Les persones sol·licitants cal que siguin titulars de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i que compleixin una sèrie de requisits establerts pel Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a persones amb discapacitat.

Requisits per a la reserva d'aparcament al domicili
Titular conductor de vehicle:
- Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva
- No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer accessible

Titular no conductor de vehicle:
- Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva, tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que estarà autoritzada a utilitzar la reserva d'aparcament
- No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer accessible
- Que la persona titular no conductora de la Targeta d'aparcament:
 • Sigui menor de 18 anys;
 • Sigui major d'edat i tingui una discapacitat igual o superior al 65%, i superi el barem de mobilitat. Les persones amb discapacitat visual que no tinguin mobilitat reduïda no poden sol·licitar una reserva d'aparcament.
 • Requisits per a la reserva d'aparcament al lloc de treball
  - Disposar de contracte laboral amb duració superior a 6 mesos.
  - Que l'empresa no disposi de llocs d'estacionament per a treballadors i treballadores amb discapacitat.
  - El període de validesa de la reserva és per a 4 anys.

  Requisits per a la reserva d'aparcament al centre d'estudis
  - Que els estudis a realitzar tinguin una durada continuada superior a 6 mesos
  - Que el centre d'estudis no disposi de places d'aparcament per a alumnes amb discapacitat
  - El període de validesa de la reserva és mentre durin els estudis

  La reserva d'aparcament s'ubicarà el més a prop possible al domicili, al centre de treball o al centre d'estudis on es demana, excepte en el cas que estiguin en una illa de vianants o zona de circulació limitada en què s'ubicaran fora de la zona exclosa.

  Període de validesa de la reserva d'aparcament
  - Titular conductor de vehicle, validesa de 4 anys
  - Titular no conductor de vehicle, validesa de 2 anys. En el cas que la persona titular sigui menor d'edat, la validesa és de 4 anys

  Podeu consultar els requisits específics per a la reserva en centre de treball o centre d'estudis a l'apartat d'observacions.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Persones amb discapacitat empadronades al municipi que disposin de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat .
  En el cas que la persona titular de la Targeta d'aparcament sigui menor d'edat o estigui incapacitada judicialment, la sol·licitud de Reserva d'estacionament la farà el pare, la mare o el tutor legal.

  Documentació que cal presentar

  Titular conductor de vehicle

  En cas de demanar reserva per lloc de treball o centre d'estudis, també heu de presentar:

  Titular no conductor de vehicle

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  La instància de sol·licitud ha de recollir les següents dades:

  - Nom de la persona titular de la targeta d'aparcament
  - Matrícula o matrícules dels vehicles que utilitzaran la reserva
  - Número de document d'identitat, nom i cognoms de la persona titular del vehicle

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Compromís en el termini de resolució

  30 dies

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat
  Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
  Telèfon: 646 387 691 (trucades i WhatsApp)
  oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

  Observacions

  Les persones titulars de la targeta d'aparcament en la modalitat de "targeta per a no conductors/es" NO poden disposar de reserva d'aparcament en el lloc de treball o centre d'estudis.

  Les persones titulars de la reserva estan obligades a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre la concessió.

  Per a més informació consulteu el Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a Persones amb Discapacitat

  Informació actualitzada el dia 17-12-2020

  La meva carpeta