Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització per accedir amb vehicle a zones de circulació restringida

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

RepresentantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacteNomés números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.


Sol·licito:

Se'm concedeixi permís per accedir amb vehicle a una zona de circulació restringida de la ciutat, en relació a les següents dades:

Temporalitat de la sol·licitud
Permanent
Temporal
(sol·licitud temporal) (Ex.: 01/12/2004)
(sol·licitud temporal) (Ex.: 01/12/2004)

Zones de circulació restringida de la ciutat
Illa de vianants
Antic Poble de Sant Pere - accés C.Major Sant Pere
Antic Poble de Sant Pere - accés C. Joan Duch
Carrer de Joan Baptista Galí (Vapor Ventalló)
Carrer de Telers i carrer de Miquel Casas (Vapor Gran)
Carrer del Castell
Carrer del Mas de Canet (Les Martines/Les Carbonelles)
Plaça de la Quadra
Plaça del Progrés i carrer de Columel·la
Rambla d'Ègara
Carrers adjacents a la Rambla d'Ègara (*)
(*) (Els carrers Martín Diez, Irineu, Dr. Ullés i Antoni Torrella estan tancats amb pilones automàtiques que s'activen amb un comandament a distància. El carrers Fra Bonaventura Gran, Iscle Soler i Cisterna no estan tancats amb pilona).

Situació de la persona sol·licitant:
titular d'habitatge
arrendatària d'habitatge
titular de garatge
arrendatària de garatge
titular d'un garatge
arrendatària d'un garatge
usuària d'un garatge( justificar-ho degudament)
persona amb mobilitat reduïda (cal justificar-ho)
persona amb alguna malaltia (cal justificar-ho)
altres situacions (*)

(max. 200 caràcters)

(només lletres)

Lliurament comandament i targeta d'identificació
Lliurament de targeta d'identificació
Comandament i/o targeta d'identificació addicional
Nova targeta d'identificació per canvi de vehicle
Autorització d'accés fins passades 48 hores (tràmit exclusiu per Rambla d'Ègara i carrer Joan Duch)

Dades a indicar en el cas de canvi de vehicle


(max. 200 caràcters)
 

Informació addicional

(1) Acció que es sol·licita:
- Lliurament comandament i targeta d'identificació, en el cas d'alta en el servei, en les zones en què l'accés està restringit per unes pilones mòbils
- Lliurament targeta d'identificació, en el cas d'alta en el servei, en les zones en què l'accés no està restringit per unes pilones mòbils
- Comandament i/o targeta d'identificació addicional, en el cas que donat d'alta en el servei, calgui un altre comandament i/o una altra targeta d'identificació per pèrdua o deteriorament.
- Nova targeta d'identificació per canvi de vehicle, en el cas de canvi de vehicle, s'haurà de comunicar aquest fet per rebre una nova targeta. En el moment de recollir la nova targeta d'identificació caldrà presentar l'antiga.

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

 »   Permís de circulació del vehicle , o bé
» Seleccioneu el fitxer
 »   Certificat de l'empresa titular del vehicle que autoritzi a la persona interessada com a conductora habitual o primera conductora del vehicle
» Seleccioneu el fitxer
En el cas de llogaters/res d'habitatge o de plaça de garatge a la zona
 »   Contracte de lloguer de l'habitatge, en el cas que no sigui de propietat
» Seleccioneu el fitxer
 »   Contracte de lloguer o autorització del/de la propietari/a, en el cas que la persona sol·licitant sigui el/la llogater/a del garatge i no resideixi a la zona de circulació restringida
» Seleccioneu el fitxer
En el cas de persones amb alguna malaltia o amb mobilitat reduïda que hagin d'accedir a la zona restringida, tant si són residents com si en fan un ús habitual:
 »   Certificat mèdic que acrediti de quina malaltia es tracta, si és el cas
» Seleccioneu el fitxer
 »   Certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta situació
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, dxf, dgn, shp, gml.

 
La meva carpeta