Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Consulta i assessorament a l'Oficina d'intermediació hipotecària i d'endeutament per lloguer

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Dades de contacte


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.


Sol·licito:

Visita concertada amb l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, per rebre assessorament i, a aquest efecte, DECLARO com a persona sol·licitant que:
- estic empadronat/da a Terrassa, i que
- l'habitatge hipotecat o objecte de desnonament, és la residència habitual


Execució hipotecària
Endeutament per lloguer
Moratòria hipotecària (RDL 8/2020, de 17 de març)
Lloguer
Altres

(max. 200 caràcters)


(max. 200 caràcters)
 

Informació addicional

Aquest és un servei impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i el Col·legi d'Advocats de Terrassa.

Us recordem que aquest tràmit el poden demanar persones, famílies o unitats de convivència empadronades a Terrassa, propietaris /àries, o llogater/es d'un habitatge, que poden veure's afectades per situacions de risc residencial i que puguin derivar en execucions hipotecàries o desnonaments, o aquelles altres que es trobin ja immerses en procediments d'execució hipotecària o desdonaments..

El servei responsable d'aquest tràmit s'encarregarà de fer les comprovacions oportunes

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

 »   Autorització de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport, en el cas d'actuar en representació d'una altra persona
» Seleccioneu el fitxer
Els impresos estan disponibles a l'apartat d'impresos al final d'aquesta pàgina.
Documentació que cal aportar en el cas d'execució hipotecària
 »   Escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca i de la hipoteca concedida
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa de la situació actualitzada de la hipoteca en el moment de la demanda: quantitat inicial de la hipoteca, quantitat pendent, quota mensual, període pendent per a l'amortització de la hipoteca, darrer rebut pagat
» Seleccioneu el fitxer
 »   Document d'identitat de la persona o persones titulars de l'habitatge
» Seleccioneu el fitxer
 »   Autorització d'intermediació al servei de Politiques socials d'habitatge i consulta de dades a altres administracions públiques
» Seleccioneu el fitxer
 »   Certificat d'inscripció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de les prestacions que es perceben per aquesta situació, dels membres de la unitat familiar que estan a l'atur
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar, concretant la font d'ingressos: per treball, per prestació temporal de RMI, pensionistes, pensions compensatòries, pensions alimentàries, altres...
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa de les dades de l'entitat financera: oficina, adreça i telèfon
» Seleccioneu el fitxer
 »   Demanda judicial presentada per l'entitat financera, si és el cas
» Seleccioneu el fitxer
Documentació que cal aportar en el cas de desnonaments
 »   Contracte de lloguer
» Seleccioneu el fitxer
 »   Llibre de Família
» Seleccioneu el fitxer
 »   Certificat del reconeixement de discapacitat , si és el cas
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar, concretant la font d'ingressos: per treball, per prestació temporal de RMI, pensionistes, pensions compensatòries, pensions alimentàries, altres...
» Seleccioneu el fitxer
 »   Sentència de Separació i/o Divorci , si és el cas.
» Seleccioneu el fitxer
 »   Demanda judicial presentada pel propietàri, si és el cas
» Seleccioneu el fitxer
Documentació que cal aportar en el cas de moratòria hipotecària (RDL 8/2020, de 17 de març)
 »   Certificat de prestacions per desocupació del Servicio Público de Empleo (SEPE)
» Seleccioneu el fitxer
 »   Certificat de l'Agència Tributària sobre la base de la declaració de cessament de l'activitat declarada per la persona interessada, en cas de persones autònomes
» Seleccioneu el fitxer
 »   Llibre de Família
» Seleccioneu el fitxer
 »   Certificat del reconeixement de discapacitat , si és el cas
» Seleccioneu el fitxer
 »   Nota simple del Registre de la Propietat dels bens de la unitat familiar
» Seleccioneu el fitxer
 »   Escriptura de propietat de la finca i de constitució de la hipoteca.
» Seleccioneu el fitxer
Documentació que cal aportar en el cas de Lloguer
 »   Contracte de lloguer (notificació de finalització de contracte)
» Seleccioneu el fitxer
 »   Document d'identitat de les persones que formen la unitat familiar
» Seleccioneu el fitxer
 »   Rebut /s de les últimes 3 nòmines, de les persones majors d'edat que viuen al domicili, o bé
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa de les aportacions econòmiques, prestacions o ajuts, de les persones majors d'edat que viuen al domicili
» Seleccioneu el fitxer
 »   Llibre de Família
» Seleccioneu el fitxer
 »   Demanda judicial presentada per l'entitat financera, si és el cas
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml.

 
La meva carpeta