Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Subvencions per a projectes, activitats o serveis 2024

Tramit extern, sereu redireccionats automàticament...

Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

En cas que la vostra entitat sigui la primera vegada que sol·licita subvenció o hagi canviat el número de compte corrent des de l'anterior sol·licitud, haureu de comunicar el nou número a través del següent formulari Comunicació de número de compte corrent


» Més informació

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, i que promoguin la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

 • En el cas de persones jurídiques la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuiï en representació legal.

 • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
 • Documentació que cal presentar

  En el cas de la línia de Suport a projectes organitzats conjuntament per entitats i agents territorials, amb representació als Consells Municipals de Districte, per donar resposta als reptes i les necessitats detectades en el districte cal presentar també:

  Els impresos estan disponibles més avall, a l'apartat d'Impresos d'aquesta fitxa

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Gestió gratuïta

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  Presentació de sol·licituds a la convocatòria de la línia d'Esplai o Cau dels dissabtes 2023-2024: del 10 de novembre al 2 de desembre, ambdós inclosos.

  Compromís en el termini de resolució

  Es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria
  El termini màxim per resoldre serà de 3 mesos de de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds, (2 de març de 2024).

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans
  Ps del Vapor Gran, 39 BA-L18 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000 (ext. 4967)
  qualitatdemocratica@terrassa.cat

  Observacions

  Informació de les oficines i serveis municipals , segons àmbit del projecte

  Notificació d'atorgament de la subvenció
  D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

  Per altres notificacions sobre aquest procediment
  La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. (Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

  Informeu-vos sobre l'ús de certificats a la Seu.

  Termini presentació justificacions subvencions 2023
  La justificació de la subvenció de la línia d'Esplai o Cau dels dissabtes 2023-2024, es presentarà com a data màxima el 31 d'octubre de 2024.


 • Informació sobre altres convocatòries de subvencions
 • Informació actualitzada el dia 6-2-2024

  La meva carpeta ciutadana