Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Subvencions per a projectes, activitats o serveis

Subvencions per a projectes, activitats o serveis


Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, per l'any 2017, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

 • Informació general sobre subvencions municipals
 • Fitxes de les línies específiques , segons àmbit del projecte.

 • Requisits de la sol·licitud
  (Punt 6 de les Bases de la Convocatòria - Consultar a Normativa relacionada)

 • En el cas de persones jurídiques la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuiï en representació legal.

 • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
 • .../...

  La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil . Sense perjudici del que recull l'art. 16 de les bases pel que fa a la publicació a la Seu Electrònica de l'atorgament de les subvencions.

  Notificació d'atorgament de la subvenció
  D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

  Per altres notificacions sobre aquest procediment
  (Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

 • Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica seran notificades electrònicament. A tal efecte han de fer constar a la sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil.

 • Les persones físiques sol·licitants, per optar a la notificació electrònica, han de marcar expressament l'opció a la sol·licitud, i fer constar el correu electrònic i el telèfon mòbil.
 • Informeu-vos sobre l'ús de certificats a la Seu.

  "El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.
  La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC actualitzat o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

  En el cas de subvencions per un import superior a 60.000 euros NO es podrà utilitzar el sistema idCAT mòbil."

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
  Presencialment
  Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
  Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)
  Servei d'Educació - Ca de la Rasa, 24 ( 08221 Terrassa)
  Via Pública - Av de les Glòries Catalanes, 3 ( 08223 Terrassa)

  Qui el pot demanar?

  Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, i que promoguin la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

  Documentació que cal presentar

  • Imprès de sol·licitud o formulari de la web si ho feu a través de la xarxa (original)
  • Memòria del projecte (original)
  • Altra documentació específica complementària a la memória i determinada en la fitxa específica de cada subvenció (original)
  • Sol·licitud de transferència bancària per pagaments , només en el cas que s'hagi canviat el número de compte des del moment de la presentació de la sol·licitud. (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  Termini de presentació

  Del 19-04-2017 al 17-05-2017

  Compromís en el termini de resolució

  Es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria. Aquest termini s'ha ampliat, fins el dia 15 de juliol, d'acord al Decret núm. 5905/2017, de 30 de juny.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Sol·licitud de subvenció (per a la tramitació presencial)
  • Guió de la memòria del projecte per a subvencions
  • Sol·licitud de transferència bancària per pagaments

  Servei responsable

  Servei de Qualitat Democràtica
  Ca de la Unió, 36 1 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  qualitatdemocratica@terrassa.cat

  Observacions

  Informació de les oficines i serveis municipals , segons àmbit del projecte

  Les justificacions es presentaran en el termini màxim de dos mesos, després d'haver-se efectuat l'activitat o el programa subvencionat, i com a data màxima el 28 de febrer de 2018 (consulteu l'apartat d'impresos).

  Informació actualitzada el dia 7-9-2017

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)