Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Subvencions per a projectes, activitats o serveis 2021


Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

 • Fitxes de les línies específiques 2021, segons àmbit del projecte.

 • Convocatòria oberta:

  LÍNIA: Promoció i foment de l'associacionisme, la participació i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil : - Esplai o Cau de dissabtes 2021-2022: del 13 d'octubre al 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.


  El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

  La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

  En cas que la vostra entitat sigui la primera vegada que sol·licita subvenció o hagi canviat el número de compte corrent des de l'anterior sol·licitud, haureu de comunicar el nou número a través del següent formulari Comunicació de número de compte corrent

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, i que promoguin la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

 • En el cas de persones jurídiques la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuiï en representació legal.

 • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
 • Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Gestió gratuïta

  Termini de presentació

  LÍNIA: Promoció i foment de l'associacionisme, la participació i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil : - Esplai o Cau de dissabtes 2021-2022: del 13 d'octubre al 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos

  Compromís en el termini de resolució

  Es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Servei de Qualitat Democràtica
  Ps del Vapor Gran, 39 BA-L18 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000 (ext. 4967)
  qualitatdemocratica@terrassa.cat

  Observacions

  Informació de les oficines i serveis municipals , segons àmbit del projecte

  Notificació d'atorgament de la subvenció
  D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

  Per altres notificacions sobre aquest procediment
  La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. (Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

  Informeu-vos sobre l'ús de certificats a la Seu.

  Termini per a la presentació de les justificacions
  Les justificacions es presentaran en el termini de dos mesos des de la finalització de l'activitat o el programa subvencionat, i com a data màxima el 28 de febrer de 2022.


 • Informació sobre altres convocatòries de subvencions
 • Informació actualitzada el dia 15-10-2021

  La meva carpeta