Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de beques del Pla de formació en el Lleure 2023


Concessió de beques del Pla de formació en el lleure, en règim de concurrència competitiva, adreçades a la formació d'educadors i educadores en el lleure, per a l'any 2023.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.


» Decret de la convocatòria per a l'any 2023

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Persones que formin part, com a voluntàries, d'una entitat d'educació en el lleure de Terrassa inscrita a l'RMEAC.

Documentació que cal presentar

En tots el casos:

Per tal que l'Ajuntament de Terrassa pugui dur a terme l'abonament de l'import de la beca atorgada cal comunicar el número de compte en el cas que sigui la primera vegada que es presenta sol·licitud o bé si s'ha canviat el número des de la sol·licitud anterior.

La persona titular del compte ha de ser la mateixa que la que figura com a beneficiària del pagament, si més no, que hi figuri.

La comunicació pot fer-se per internet mitjantçant el tràmit Comunicació del número pel cobrament de la beca atorgada

En el cas de les sol·licituds de beca per a la titulació de director/a d'educació en el lleure infantil i juvenil:

En el cas de sol·licituds de beca per a la titulació de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

En el cas de sol·licituds de beca per a formació específica en l'àmbit del lleure:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Del 15-03-2023 al 14-04-2023

Compromís en el termini de resolució

Es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria.

La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil . Sense perjudici del que recull l'art. 16 de les bases pel que fa a la publicació a la Seu Electrònica de l'atorgament de les subvencions.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Servei de Joventut
Av de Jacquard, 1 (08222 Terrassa)
Telèfon: 937 848 390
joventut.lleure@terrassa.cat

Observacions

Notificació d'atorgament de la subvenció
D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

Per altres notificacions sobre aquest procediment
(Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

  • Les persones físiques sol·licitants, per optar a la notificació electrònica, han de marcar expressament l'opció a la sol·licitud, i fer constar el correu electrònic i el telèfon mòbil.
  • Informeu-vos sobre l'ús de certificats a la Seu.

    Informació actualitzada el dia 14-3-2023

    La meva carpeta ciutadana