Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de beques del Pla de formació en el Lleure


Concessió de beques del Pla de formació en el lleure, en règim de concurrència competitiva, adreçades a la formació d'educadors i educadores en el lleure, per a l'any 2019. (convocatòria específica)

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Qui el pot demanar?

Membres d'entitats de lleure educatiu que formin part d'una entitat de lleure educatiu de Terrassa, inscrita a l'RMEAC, com a monitor/a i/o voluntari/ària

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini de presentació

Del 01-10-2019 al 31-10-2019

Compromís en el termini de resolució

Es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria.

La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil . Sense perjudici del que recull l'art. 16 de les bases pel que fa a la publicació a la Seu Electrònica de l'atorgament de les subvencions.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Joventut i Lleure
Av de Jacquard, 1 (08222 Terrassa)
Telèfon: 937 848 390
joventut.lleure@terrassa.cat

Observacions

Notificació d'atorgament de la subvenció
D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

Per altres notificacions sobre aquest procediment
(Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

  • Les persones físiques sol·licitants, per optar a la notificació electrònica, han de marcar expressament l'opció a la sol·licitud, i fer constar el correu electrònic i el telèfon mòbil.
  • Informeu-vos sobre l'ús de certificats a la Seu.

    Informació actualitzada el dia 4-10-2019

    La meva carpeta