Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència


Valoració del Grau de Dependència per a l'obtenció de serveis i ajuts


La Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència fixa les bases que permeten la regulació d'unes condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l'exercici del dret subjectiu dels ciutadans a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Es defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en el que es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una o altres persones o ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental , d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

La Llei determina tres graus de dependència diferenciats en funció de l'autonomia de les persones i la intensitat de cura que requereixen:

 • Grau I - Dependència moderada: persona que necessita ajuda per a realitzar vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, al menys una vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal

 • Grau II - Dependència severa: persona que necessita ajuda per a realitzar varies de les activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

 • Grau III - Gran dependència: persona que necessita ajuda per a realitzar pràcticament TOTES les activitats bàsiques de la vida diària, varies vegades al dia i que, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.


 • Procés bàsic de sol·licitud i accés a serveis i prestacions que es contemplen a la LLei segons el grau reconegut


  1. Sol·licitud i documentació que cal presentar (veure apartat on adreçar-se), o bé descarregant la sol·licitud a la web de la Generalitat de Catalunya gencat.cat
  2. Valoració del Grau de Dependència: passats uns mesos de la sol·licitud, l'equip de valoracions que depèn de Generalitat contactarà amb la persona dependent i/o familiars per concertar el dia de la valoració mitjançant visita al domicili.
  3. Reconeixement del Grau de Dependència: després de la valoració l'equip competent emetrà el dictamen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i aquesta comunicarà a la pesona sol·licitant el reconeixement de la situació de dependència mitjançant resolució que arribarà al domicili via correu certificat.
  4. Establiment del Programa Individual d'Atenció (PIA): la Generalitat comunicarà a l'Ajuntament el reconeixement del grau de dependència i l'equip del Servei d'Atenció a l'Autonomia Personal (SAAP) especialitzat en Dependència, es posarà en contacte amb la persona dependent i/o familiars per concertar una visita i determinar la intervenció i l'aplicació dels recursos més adients dins de la cartera de serveis i prestacions establerts segons el seu grau de Dependència.


  On Adreçar-se (presencialment)

  La sol·licitud de valoració de dependència i/o revisió de la valoració de dependència, així com la comunicació de modificació de dades es poden presentar en els diferents registres oficials de les administracions públiques.

  A la ciutat de Terrassa aquests registres són les Oficines de Serveis Territorials de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
  - Oficina d'Afers Socials i Famílies de Terrassa - Ca n'Aurell
  - Oficina d'Afers Socials i Famílies de Terrassa - Les Arenes  - FAQS - Preguntes més freqüents  » Reconeixement de la situació de dependència (www.gencat.cat)

  Com es pot tramitar

  Presencialment

  Qui el pot demanar?

  Seran titulars dels drets establerts a la Llei 39/2006, les persones espanyoles que compleixin els dos requisits següents:

 • Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts a la llei.
 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigirà a qui exerceixi la seva guarda i custòdia.
 • Preu

  Gratuït.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Servei responsable

  Departament de Drets Socials
  Ps Taulat, 266 (08019 Barcelona)
  Telèfon: 012

  Informació actualitzada el dia 22-6-2021

  La meva carpeta ciutadana