Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llei de la Dependència: valoració del grau de dependència per a l'obtenció de serveis i ajuts


La Llei de la Dependència reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències. Aquest dret ha de garantir l'atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial etc.

L'atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensatòries, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència.

Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

* Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda al menys una vegada al dia (per exemple, menjar i beure, regulació de la micció o defecació, rentar-se, vestir-se...), o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.
* Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.
* Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Dates
Està prevista la implementació progressiva de la Llei, des del 2007 fins al 2015, segons el següent calendari:
* 2007: Persones amb Gran Dependència o Grau III
* 2008/2010: Persones amb Dependència Severa
* 2011/2015: Persones amb Dependència Moderada


» Més Informació sobre la Llei de la Dependència.

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

Els requisits per a ser-ne beneficiari són:

- Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts.
- Ser resident al territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 anys, el període de residència s'exigirà a qui en tingui la guarda i custòdia.

Documentació que cal presentar

En el cas de tenir una discapacitat reconeguda:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït.

Impresos

Servei responsable

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Ps Taulat, 266 (08019 Barcelona)
Telèfon: 93 483 10 00 - - 012 - - - - 900 333 100 (informació formació adults)

Observacions

Aclariments sobre la documentació requerida:

En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de 5 anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que en tingui la guàrdia i custòdia.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa generaran en el moment de la presentació de la sol·licitud el volant del padró que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol.
En el cas de les persones que no puguin acreditar els 5 anys de residència a Terrassa hauràn de demanar al municipi anterior de residència l'acreditació del temps que falti per justificar.

(1) En el cas que la persona NO disposi de cap informe de menys de 2 anys, ha de sol·licitar-lo:
a) si està ingressada en un centre residencial o sociosanitari, als serveis mèdics del centre on estigui ingressada o atesa.
b) si la dependència està vinculada a malaltia mental, al psiquiatre del centre de salut mental de referència o als serveis mèdics de les unitats en el cas que estiguin ingressades.
c) si la dependència està vinculada a discapacitat, i la persona està atesa per una entitat concertada o conveniada, als serveis mèdics de l'entitat si en té.
d) en els altres casos, els informes s'han de sol·licitar al metge/essa de capçalera, pediatre o altres especialistes.

Informació actualitzada el dia 5-2-2014

La meva carpeta