Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència


Valoració del Grau de Dependència per a l'obtenció de serveis i ajuts


La Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència fixa les bases que permeten la regulació d'unes condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l'exercici del dret subjectiu dels ciutadans a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Es defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en el que es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una o altres persones o ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental , d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

La Llei determina tres graus de dependència diferenciats en funció de l'autonomia de les persones i la intensitat de cura que requereixen:

 • Grau I - Dependència moderada: persona que necessita ajuda per a realitzar vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, al menys una vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal

 • Grau II - Dependència severa: persona que necessita ajuda per a realitzar varies de les activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

 • Grau III - Gran dependència: persona que necessita ajuda per a realitzar pràcticament TOTES les activitats bàsiques de la vida diària, varies vegades al dia i que, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.


 • Procés bàsic de sol·licitud i accés a serveis i prestacions que es contemplen a la LLei segons el grau reconegut


  1. Sol·licitud i documentació que cal presentar (veure apartat on adreçar-se), o bé descarregant la sol·licitud a la web de la Generalitat de Catalunya gencat.cat
  2. Valoració del Grau de Dependència: passats uns mesos de la sol·licitud, l'equip de valoracions que depèn de Generalitat contactarà amb la persona dependent i/o familiars per concertar el dia de la valoració mitjançant visita al domicili.
  3. Reconeixement del Grau de Dependència: després de la valoració l'equip competent emetrà el dictamen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i aquesta comunicarà a la pesona sol·licitant el reconeixement de la situació de dependència mitjançant resolució que arribarà al domicili via correu certificat.
  4. Establiment del Programa Individual d'Atenció (PIA): la Generalitat comunicarà a l'Ajuntament el reconeixement del grau de dependència i l'equip del Servei d'Atenció a l'Autonomia Personal (SAAP) especialitzat en Dependència, es posarà en contacte amb la persona dependent i/o familiars per concertar una visita i determinar la intervenció i l'aplicació dels recursos més adients dins de la cartera de serveis i prestacions establerts segons el seu grau de Dependència.


  On Adreçar-se (presencialment)

  La sol·licitud de valoració de dependència i/o revisió de la valoració de dependència, així com la comunicació de modificació de dades es poden presentar en els diferents registres oficials de les administracions públiques.

  A la ciutat de Terrassa aquests registres són les Oficines de Serveis Territorials de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
  - Oficina d'Afers Socials i Famílies de Terrassa - Ca n'Aurell
  - Oficina d'Afers Socials i Famílies de Terrassa - Les Arenes  - FAQS - Preguntes més freqüents  » Reconeixement de la situació de dependència (www.gencat.cat)

  Com es pot tramitar

  Presencialment

  Qui el pot demanar?

  Seran titulars dels drets establerts a la Llei 39/2006, les persones espanyoles que compleixin els dos requisits següents:

 • Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts a la llei.
 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigirà a qui exerceixi la seva guarda i custòdia.
 • Preu

  Gratuït.

  Servei responsable

  Departament de Drets Socials
  Ps Taulat, 266 (08019 Barcelona)
  Telèfon: 012

  Informació actualitzada el dia 22-6-2021

  La meva carpeta