Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

Pas 2 de 3: Quota, conceptes econòmics i exempcions. Simulació

En aquest pas es fa el càlcul de la quota, i cal marcar aquells conceptes de la llista que ens afectin. Pot donar-se el cas que hi hagi exempcions i ens afecti algun motiu, aleshores caldrà marcar aquest supòsit en comptes de fer el càlcul ordinari de la quota. Recordeu que no es pot calcular la quota i marcar un motiu d'exempció alhora.

En el cas d'una simulació, es poden omplir la resta de dades necessàries per aprofitar els càlculs ja realitzats i efectuar finalment l'emissió i pagament del document.

Instruccions de tramitació
  1. Calcular els conceptes individualment (ja siguin un o més).
  2. Marcar els conceptes explícitament, picant la casella que hi ha al costat del text del concepte. Quan marqueu/desmarqueu un concepte observareu com el seu import es suma/resta de l'import final de l'autoliquidació.
  3. Fer un repàs del valor total de l'autoliquidació i els conceptes.
  4. Seleccionar el mètode de pagament
  5. Prémer el botó "Continuar" per seguir endavant amb el tràmit.
Tancar instruccions

 

1) Quadre de conceptes

Dades prèvies necessàries per al càlcul

Per qualsevol altre dret adreçeu-vos directament als Serveis Econòmics de l'Ajuntament (telèfon 937397000)
Només cal omplir-lo en cas d'usdefruit o nua propietat

* Dades obligatòries

Buidar quadre de conceptes
Concepte Dades de la finca
% adquirit Data d'adquisició
Cal consignar la data anterior d'adquisició de la finca i el percentatge o porció de la finca que es va adquirir en la data consignada. Si la finca va ser adquirida en el moment inicial en la seva totalitat en la mateixa data, s'haurà de consignar el 100 % i la data corresponent. Si la finca actual objecte de transmissió va ser adquirida anteriorment en diferents dates, es consignarà, en percentatges, la porció adquirida en cada data, tenint en compte que, en tot cas, la suma dels percentatges ha de resultar 100.
Valor del sòl
Valor que apareix en el rebut de l'IBI de l'any en què s'efectua la transmissió. En cas de defunció s'haurà d'agafar el valor del sòl de l'any de la defunció del causant.
Quotes parcials
QP1 1a- Quota Parcial 1
QP2 1b- Quota Parcial 2
QP3 1c- Quota Parcial 3
Quota total (el valor ha de ser diferent de 0)
Buidar quadre de conceptes

Nota: Les dades numèriques s'han d'entrar sense separador de milers i amb un punt per indicar els decimals.
Exemples: 89234, 123.34, 1256.93


2) Escolliu el mètode de pagament:

Exempció de pagament

 

 
La meva carpeta