Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Reclamació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Reclamació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Consisteix a demanar que s'anul·li o es modifiqui una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, ja sigui en el període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos). De la reclamació es pot derivar l'anul·lació, rectificació, o devolució de la liquidació.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Reclamació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu del tribut o el seu representant degudament autoritzat.

Documentació que cal presentar

  • Document d'Identitat de la persona titular de la liquidació (original)
  • Escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca o anotació registral de la transmissió, en els casos d'error en: el subjecte passiu, el coeficient de participació, la data d'adquisició o data de transmissió (original)
  • Escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca i l'escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'adquisició per transmissió hereditària i venda de l'immoble en el mateix exercici. (original)
  • Sentència ferma que acrediti que l'interessat té dret preferent a l'adquisició de l' immoble i escriptura que documenta la transmissió. (en el cas de reclamació per retracte legal) (original)
  • Sentència ferma acreditativa d'un nou valor cadastral del sòl vigent en la data de meritació de l'impost. (en el cas de reclamació per valor del sòl incorrecte. (original)
  • Autorització en el cas d'actuar en representació d'una altra persona. S'ha d'adjuntar una fotocòpia del document d'identificació de la persona que autoritza (original)
  • Document d'Identitat de la persona que actua en representació del titular, si és el cas (original)
  • Targeta d'identificació fiscal o escriptura pública amb les dades objecte de modificació, en el cas de persones jurídiques (original)
  • Autorització del/de la representant de l'empresa (en cas de persona jurídica) (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)