Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Reclamació sobre embargaments


Els i les contribuents tenen dret a interposar, en els termes legalment previstos, recurs de reposició contra els actes dictats en el procediment de constrenyiment.

Motius d'impugnació
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix a l'article 167.3 els següents motius d'impugnació:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d'aplaçament, fraccionament o compensació del procediment de recaptació.
c) Manca de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error u omissió en el contingut de la provisió de Constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor/a o del deute contret.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona interessada en el procediment de constrenyiment, com a deutor/a de la Hisenda municipal o el seu representant degudament autoritzat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 17-5-2019

La meva carpeta