Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana


L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) és un tribut directe, que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per compra-venda, herència o donació.

L'import a pagar es determina per l'aplicació sobre la part del valor del sòl de la finca transmesa, el número d'anys en que l'immoble ha estat propietat del transmetent, el coeficient determinat en l'ordenança fiscal, i el tipus impositiu fixat per l'Ajuntament.

En les transmissions per causa de mort , el subjecte passiu de l'Impost, gaudirà d'una bonificació de fins el 95% en la quota, quan la transmissió afecti el que és o ha de ser el seu habitatge habitual. Entendrem com habitatge habitual aquell en el qual la persona que rep l'immoble resideix efectivament i a on està degudament empadronat. En aquest cas s'ha de presentar la sol·licitud de Bonificació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Les liquidacions que com a resultat doni quota zero igualment s'han de comunicar.

Per a més informació sobre bonificacions i exempcions consulteu les Ordenances Fiscals.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana Feu l'autoliquidació Simulació de Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Estan obligats a declarar i practicar l'autoliquidació d'aquest impost aquelles persones físiques o jurídiques que transmeten un bé immoble de naturalesa urbana (casa, pis, local, terreny, garatge, indústria, etc.). En cas d'herència o donació l'obligat al pagament és qui rep l'immoble transmès, és a dir, l'hereu o el donatari.

Documentació que cal presentar

  • Document notarial , judicial o administratiu on consti la transmissió de la finca (còpia)
  • Documentació acreditativa d'exempcions que el subjecte passiu ha sol.licitat (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Si feu la liquidació per Internet heu de:
- complimentar les dades sobre la trasmissió demanades en el formulari. Aquestes dades les trobareu en l'escriptura de la finca i en el rebut de l'IBI.
- Adjuntar al formulari electrònic la documentació sol·licitada escanejada.(1)
- Al final es generarà un document de liquidació en format pdf que podreu imprimir o guardar en el vostre ordinador.

(1) En el cas de no poder escanejar la documentació, la podeu enviar en paper per correu postal al Servei Responsable, o bé, presentar-la a les Oficines d'Atenció Ciutadana acompanyant el full de la liquidació.

Durant la tramitació trobareu les ajudes adients per a realitzar la gestió.

Modalitats de pagament
Disposeu de tres modalitats de pagament:
- per finestreta: haureu d'imprimir el document de liquidació i fer el pagament a l'entitat bancària,
- targeta de crèdit: des de la pàgina final del tràmit podeu accedir al pagament de tributs on-line a on haureu de posar el número de referència i identificació que trobareu en el document de liquidació generat a la finalització del tràmit,
- càrrec en compte: seleccionant l'opció i introduïnt les dades bancàries a on voleu que es faci el càrrec.

Per tal de donar opcions a aquelles persones que es poden trobar amb dificultats per afrontar el pagament de la plusvàlua, l'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar un fraccionament o ajornament satisfent els corresponents interessos. La sol·licitud del fraccionament o ajornament es farà prèvia generació de l'autoliquidació de la plusvàlua.

Informació actualitzada el dia 29-1-2014

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)