Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Participació en convocatòries de places de l'Ajuntament de Terrassa

Participació en convocatòries de places de l'Ajuntament de Terrassa


Sol·licitud de participació en els processos de selecció per a cobrir places de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa.

Consulteu les Convocatòries obertes i les respectives bases.

Si disposeu de certificat digital podeu presentar la sol·licitud per internet sense necessitat de desplaçar-vos adjuntant la documentació requerida.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)
Servei d'Educació - Ca de la Rasa, 24 ( 08221 Terrassa)
Via Pública - Av de les Glòries Catalanes, 3 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits recollits en les bases de la convocatòria corresponent.

Documentació que cal presentar

Convocatòria del concurs oposió lliure per cobrir nou places de Diplomat/ada en Treball Social (Codi 2f/2011) i quatre places de Diplomat/ada en Educació Social (Codi 3f/2011).

  • Relació nominal dels documents que es presenten indicada en el mateix ordre en què s'aporten (original)
  • Currículum vitae, degudament actualitzat, datat i signat (original)
  • Permís de residència/treball vigents, segons l'establert al punt a) de la base tercera.. Ha d'especificar que té un permís de treball de llarga durada (original)
  • Document "NIE", on s'especifica que la persona pertany al règim Comunitari, per acreditar la nacionalitat i/o adquisició d'estatus d'estranger en règim comunitari, segons l'establert al punt a) de la base tercera. (original)
  • Titulació acadèmica exigida en cada cas (còpia)
  • Documentació acreditativa ,oficial, d'estar en possessió del certificat dels coneixements de nivell de català exigits, o superior, de la Junta Permanent de Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents (Decret 161/2002, d'11 de juny. (còpia)
  • Documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana (segons l'establert al punt g) de la base tercera) (còpia)
  • Documentació acreditativa dels mèrits: títols en el cas dels cursos de formació (còpia)
  • Informe de vida laboral per tal d'acreditar l'experiència (còpia)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Any 2017: 22,61 euros.
(segons l'ordenança fiscal 3.1, art. 6è.9. que es pot consultar a l'apartat de "Normativa relacionada").

Termini de presentació

Del 18-05-2017 al 18-05-2017

Impresos

  • Sol·licitud de participació en processos de selecció (model per a la tramitació presencial)

Servei responsable

Organització i Recursos Humans
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recursos.humans@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 18-5-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)