Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Justificant de situació fiscal


Document que emet la Recaptació municipal per acreditar la situació fiscal que un ciutadà o una ciutadana titular d'un impost, una entitat o empresa, té amb l'Ajuntament de Terrassa, en la data d'expedició del document.

Tipus de justificants que es poden sol·licitar:

 • Faig constar d'estar al corrent de pagament (NO té pendent de pagament cap tribut o multa),
 • Justificant de deutes pendents (*),
 • Justificant de tributs pagats, que acrediti que s'ha efectuat el pagament de diferents tributs, o un tribut en un període de temps (*),
 • Justificant de pagament d'un rebut concret d'un tribut municipal (*)
 • (*) Les persones físiques i/o jurídiques que disposin de certificat digital, poden consultar els rebuts pendents de pagament, accedint a l'espai de La Meva Carpeta.
  Si una persona física no disposa de certificat digital, pot donar-se d'alta a l'idCAT Mòbil (sistema d'identificació i signatura electrónica) accedint aqui


  Opcions de sol·licitud del justificant

  Sol·licitud per part de persones físiques:
  - Presencialment, a les OACs. El justificant es lliura de forma immediata prèvia acreditació de la identitat de la persona titular.
  - Telefònicament, trucant al 010. S'envia per correu postal a l'adreça fiscal de la persona titular.
  - Per internet, sol·licitud signada electrònicament. S'envia per correu electrònic a l'adreça facilitada a la sol·licitud.

  Sol·licitud per part de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica i altres persones obligades:
  - Per internet, sol·licitud signada electrònicament. El justificant s'envia per correu electrònic a l'adreça facilitada a la sol·licitud.  Truqueu al 010 (900 922 010 -gratuït- ) per a qualsevol consulta sobre la sol·licitud del justificant.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  La persona titular dels tributs o el seu representant legal , o bé una tercera persona degudament autoritzada.

  Documentació que cal presentar

  En la tramitació presencial (només persones físiques no obligades a tramitar electrònicament)

  En la tramitació electrònica

  Les persones jurídiques i persones físiques titulars acrediten la identitat amb el certificat digital corresponent (certificat de persona física, certificat de representació de persona jurídica ...)

  En el cas en que una persona jurídica (empresa, fundació...) o persona física (professional d'advocacia, gestora administrativa...) signi la sol·licitud actuant en nom de la persona titular, haurà d'acreditar aquesta representació:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Compromís en el termini de resolució

  3 dies naturals si es tramita per internet o per telèfon.
  El tràmit és immediat si es tramita presencialment.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 20-5-2019

  La meva carpeta ciutadana