Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Justificant de desqualificació d'habitatges de protecció oficial


El tràmit permet obtenir un document o una liquidació per presentar al Departament d'Habitatge de la Generalitat on s'està tramitant la desqualificació d'un habitatge de protecció oficial a habitatge de renda lliure.

La raó de ser del tràmit és que la persona titular d'un habitatge de protecció oficial pugui justificar davant del Departament d'Habitatge de la Generalitat que ha liquidat les bonificacions de les quals ha pogut gaudir pel fet de tractar-se d'un habitatge de protecció oficial, o que no va gaudir de cap bonificació, a efectes de tramitar la desqualificació d'habitatge de Protecció Oficial.

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment
Per telèfon

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries d'habitatges de protecció oficial o les persones que les representan degudament autoritzades.
El document s'entregarà a la persona que comparegui, sempre que vagi correctament acreditada.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

- Si es va gaudir de bonificació: s'emetrà una liquidació per l'import que correspongui pagar, la qual es podrà fer efectiva a l'entitat col·laboradora de l'Ajuntament, Banc de Sabadell.
- Si no es va gaudir de bonificació: s'emetrà un document on s'acrediti que no ha gaudit de cap bonificació, el preu del qual serà de 17,15 euros, a satisfer en el moment de recollir el document.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

3 dies hàbils.
S'ha de recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Dido núm. 5 baixos.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

- En el cas que la compra de l'habitatge de protecció oficial, per part de la persona interessada en la desqualificació, hagi estat anterior a l'1 de gener de 1990, s'emetrà una liquidació, ja que fins aquesta data aquests habitatges si que gaudien de bonificacions en la PLUSVÀLUA.

- En el cas que la compra de l'habitatge de protecció oficial, per part de la persona interessada en la desqualificació, hagi estat posterior al 31 de desembre de 1989, s'emetrà un document en què s'acrediti que no va gaudir de cap bonificació.

Informació actualitzada el dia 23-2-2017

La meva carpeta ciutadana