Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Justificant de desqualificació d'habitatges de protecció oficial

Justificant de desqualificació d'habitatges de protecció oficial


El tràmit permet obtenir un document o una liquidació per presentar al Departament d'Habitatge de la Generalitat on s'està tramitant la desqualificació d'un habitatge de protecció oficial a habitatge de renda lliure.

La raó de ser del tràmit és que la persona titular d'un habitatge de protecció oficial pugui justificar davant del Departament d'Habitatge de la Generalitat que ha liquidat les bonificacions de les quals ha pogut gaudir pel fet de tractar-se d'un habitatge de protecció oficial, o que no va gaudir de cap bonificació, a efectes de tramitar la Desqualificació d'Habitatge de Protecció Oficial.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Justificant de desqualificació d'habitatges de protecció oficial Ompliu el formulari
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries d'habitatges de protecció oficial o el seu representant degudament autoritzat.
S'entregara a la persona que comparegui, sempre que vagi degudament documentada.

Documentació que cal presentar

  • Escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca (original)
  • Document d'Identitat de la persona sol·licitant o de la persona autoritzada que recull el certificat a l'Oficina d'atenció ciutadanà de plaça Didó (original)
  • Autorització de la persona titular, en el cas que reculli el certificat una altra persona. S'ha d'adjuntar la fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza (original)
  • Poders notarials o escriptura pública del representant legal, en cas de persona jurídica, en el moment de recollir el certificat. (còpia)
  • Autorització de la representació segellada per l'empresa, en cas de persona jurídica, en el moment de recollir el certificat. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

- Si es va gaudir de bonificació: s'emetrà una liquidació per l'import que correspongui pagar, la qual es podrà fer efectiva en qualssevol de les entitats col·laboradores.
- Si no es va gaudir de bonificació: s'emetrà un document on s'acrediti que no ha gaudit de cap bonificació, el preu del qual serà de 16,48 euros, a satisfer en el moment de recollir el document.

Compromís en el termini de resolució

3 dies hàbils.
S'ha de recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Dido núm. 5 baixos.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

- En el cas que la compra de l'habitatge de protecció oficial, per part de la persona interessada en la desqualificació, hagi estat anterior a l'1 de gener de 1990, s'emetrà una liquidació, ja que fins aquesta data aquests habitatges si que gaudien de bonificacions en la PLUSVÀLUA.

- En el cas que la compra de l'habitatge de protecció oficial, per part de la persona interessada en la desqualificació, hagi estat posterior al 31 de desembre de 1989, s'emetrà un document en què s'acrediti que no va gaudir de cap bonificació.

Informació actualitzada el dia 23-2-2017

 
 

Normativa

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)