Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'ajuts per a menjador escolar fora de terminiUna vegada exhaurit el període ordinari de sol·licitud d'Ajut de menjador escolar, que va finalitzar el passat 12 de maig, s'obre el període de presentació d'Ajuts de menjador fora de termini.
Segons les Bases reguladores per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador pel curs 2023-24 es poden sol·licitar ajuts de menjador escolar durant tot el curs escolar, sempre que es compleixin els requisits.

Són ajuts econòmics que bonifiquen part del cost del servei de menjador escolar.

Es tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

La formalització de les sol·licituds fora de termini es farà un cop al curs, per internet a través del formulari de la Seu Electrònica durant el període de presentació de sol·licituds establert (del 2 d'octubre de 2023 al 19 d'abril de 2024, ambdós inclosos).

S'ha de presentar una sol·licitud per família. Excepte:

- En cas de situacions específiques dels fills (custòdia compartida, custòdia única), quan cada un té una situació específica diferent.
- En cas de dos o més fills i un d'ells escolaritzat amb un centre d'Educació Especial.
En aquests dos casos, s'ha de fer una sol·licitud per fill/a.

El formulari s'ha de signar electrònicament a través de l'idCAT mòbil. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.


Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit
Servei responsable: Oficina de prestacions socials
Adreça electrònica: bequesmenjador@terrassa.cat


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet d'alumnat de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria de centres educatius que disposin de servei de menjador.

Documentació que cal presentar

A la sol·licitud s'ha de fer constar el codi identificador de l'alumne/a sol·licitant -IDALU-, assignat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i que ha de facilitar el centre educatiu.

Si es compleix alguna de les situacions específiques de la unitat familiar, s'ha d'adjuntar la documentació obligatòriament que ho justifiqui.

(En el conveni o sentència de divorci, s'escanejarà la part d'identificació dels progenitors i la part on queda recollida la resolució del conveni regulador)

(En el conveni o sentència de divorci, s'escanejarà la part d'identificació dels progenitors i la part econòmica que rep de filles i fills)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

La presentació de sol·licituds podrà fer des del 2 d'octubre de 2023 fins el 19 d'abril de 2024, inclòs.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Oficina de Prestacions Socials
- No Consta, 0 (00000 Terrassa)
Telèfon: 93 736 66 95
prestacionssocials@terrassa.cat

Observacions

Les sol·licituds d'ajuts de menjador les recollim a l'Ajuntament i les adrecem al Consell Comarcal del Vallès Occidental per tal que facin la resolució: aprovació o denegació.

El tràmit telemàtic incorpora l'autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques de totes les persones de la família majors d'edat que convisquin al domicili. La persona sol·licitant es fa responsable d'informar a la resta de persones membres de la unitat familiar.

Qualsevol sol·licitud que no estigui degudament justificada no es tramitarà.

Informació actualitzada el dia 3-10-2023

La meva carpeta ciutadana