Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Reclamació per danys i perjudicis

Reclamació per danys i perjudicis


La institució de la responsabilitat patrimonial de l'Administració té fonament constitucional, i es configura com un dret que tenen els particulars a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

En virtut d'aquest dret es pot presentar reclamació patrimonial per danys i perjudicis quan una persona física o jurídica hagi patit un dany en qualssevol dels seus béns i/o drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics que presta l'Ajuntament de Terrassa, per a obtenir un rescabalament pels danys soferts.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Reclamació per danys i perjudicis amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que consideri haver patit danys com a conseqüència d'un funcionament normal o anormal d'un servei públic municipal

Documentació que cal presentar

  • Documentació acreditativa que detalli de la forma més completa i concreta possible tota la informació respecte el lloc, l'hora, descripció dels fets, proves (fotografies, testimonis, documents mèdics, referència a si va comportar actuació de la policia, ambulància, etc...). (original)
  • Documentació acreditativa que justifiqui l'import econòmic que es reclama (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

Un cop rebuda la sol·licitud de reclamació patrimonial es procedirà a la tramitació de la mateixa: admeten la tramitació i obrint un període de prova de 30 dies per practicar les proposades i requerir els informes als departaments municipals corresponents. Seguidament es donarà audiència de 10 dies a la persona interessada, amb trasllat de tota la documentació obrant a l'expedient. El procediment finalitzarà amb la resolució del mateix

Termini legal de resolució i silenci administratiu

6 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Serveis Jurídics
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

El naixement efectiu del dret a la indemnització compensatòria per raó de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública, segons la normativa d'aplicació i la doctrina jurisprudencial, es configura sobre la base de l'existència d'uns determinats requisits o pressupostos que han de concórrer simultàniament, i que són els que en síntesi s'enuncien a continuació:

a) L'existència i realitat d'un dany, el qual per transformar-se d'un simple dany o perjudici en una autèntica lesió indemnitzable requereix, que sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzadament.

b) La lesió antijurídica ha de ser imputable al funcionament normal o anormal dels serveis públics.

c) La relació de causalitat entre els dos elements anteriors, és a dir, és necessari l'existència d'un nexe causal entre el funcionament del servei públic i el dany o lesió produïts que presenta a aquest com a conseqüència d'aquella, sense que aparegui trencat per les causes de exoneració de la responsabilitat administrativa conegudes com a falta o culpa de la pròpia víctima o subjecte lesionat, els fets o conducta de terceres persones, o la força major.

Cal tenir present, que la socialització dels riscos que justifiquen la responsabilitat objectiva de l'Administració, quan actua al servei dels interessos generals, no permet estendre-la fins al punt de cobrir qualsevol eventualitat. És a dir, la prestació per l'Administració d'un determinat servei públic i la titularitat per part d'aquesta de la infraestructura material per a la seva prestació, no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les Administracions Públiques converteixi aquestes en asseguradores universals de tots els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuació de l'Administració.

Informació actualitzada el dia 8-3-2016

 
 

Normativa

Dubtes i suggeriments

Serveis Jurídics

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)