Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de la taxa de gestió de residus per a famílies nombroses


La bonificació de la Taxa de Gestió de Residus per a famílies nombroses és de caràcter pregat.

En les bonificacions ja atorgades serà d'aplicació automàtica, sense sol·licitud, les renovacions del títol en cas que l'Ajuntament disposi de la informació sobre les famílies nombroses de la ciutat facilitada per la Generalitat de Catalunya i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària..

En el cas que no s'hagi aplicat o bé es detecta un error en la seva aplicació, cal fer la corresponent sol·licitud per la Seu electrònica de l'Ajuntament o en qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Els requisits per a l'aplicació de la bonificació són els següents:

    - Estar en possessió del títol de família nombrosa vigent a data 1 de gener. Si la data de vigència és posterior la bonificació s'aplicarà en l'exercici següent.
    - L'immoble a bonificar ha de ser la residència habitual de la unitat familiar i totes les persones que consten en el títol de família nombrosa hi han d'estar empadronades en la data de meritament de l'impost (primer de gener)
    - El/la titular de la taxa de residus de l'immoble ha de coincidir amb el/la titular del títol de família nombrosa

La bonificació es mantindrà mentre sigui vigent el títol de família nombrosa.

Per calcular els ingressos s'utilitzaran els criteris de l'article 21 de l'Ordenança Fiscal 1.1. Tot i que l'Ajuntament disposi de tota la informació per poder calcular la bonificació, quan es rebin rendiments pels següents conceptes:
- Rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva,
- Rendiments per règims especials,
- Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials
les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de bonificació de forma expressa i aportar la documentació que els justifiqui:

Per l'atorgament d'aquesta bonificació, el subjecte passiu, persona contribuent de la taxa de residus, ni cap de les persones, els ingressos de les quals s'han hagut de computar per establir el % de bonificació a aplicar, poden ser propietàries d'altres immobles, excepte, l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que cap d'aquestes persones posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.

En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.

Consulteu l'article 5è apartat 1.3 de l'Ordenança Fiscal 3.37,a l'espai de Normativa Relacionada.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Els contribuents que ostentin la condició de titular de família nombrosa i que reuneixin els requisits establerts per a gaudir d'aquesta bonificació.

Documentació que cal presentar

(1) En cas de no autoritzar a fer la consulta del Títol de Família Nombrosa, les persones sol·licitants han de presentar:

En el cas de rebre ingressos pel següents rendiments, caldrà presentar la documentació justificativa corresponent:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

La bonificació es mantindrà mentre sigui vigent el títol de família nombrosa.

Consuteu a normativa relacionada l'ordenança fiscal per veure el quadre de les bonificacions.

Informació actualitzada el dia 23-1-2024

La meva carpeta ciutadana