Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Sol·licitud de bonificació de l'Impost Municipal sobre Vehicles, en aquells supòsits que es recullen a l'article 4 de l'Ordenança Fiscal 2.3 i que són els següents:

 • Vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys
 • Vehicles híbrids i elèctrics
 • Vehicles que utilitzen carburant Biodiesel
 • Requisits per poder gaudir de BONIFICACIONS:
  Podran gaudir d'una bonificació del 100 % de la quota de l'impost aquells vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys, considerats com a clàssics, quan concorrin els següents requisits:
  - Que el/la titular tingui un mínim d'un vehicle que tributi.
  - Que el vehicle estigui matriculat com a vehicle històric per la DGT. Si no està matriculat com a històric per la DGT, s'haurà d'acompanyar, a la sol·licitud de bonificació, certificat d'un club o d'una entitat relacionat amb vehicles històrics.

  Gaudiran d'una bonificació del 75 % de la quota de l'impost els vehicles que atenent a la incidència de la combustió del carburant i de la part mecànica en el medi ambient, es trobin en algun dels supòsits recollits a l'article 4 punt 2 de l'ordenança fiscal. Aquesta bonificació tindrà efectes des de l'any següent al de la data de matriculació del vehicle o des de l'any següent des de la data en què s'hagin produït les adaptacions mecàniques necessàries, i fins a un màxim de deu anys.

  Gaudiran de bonificació de la quota els vehicles que utilitzin carburant BIODIESEL per al seu consum habitual. Aquesta bonificació es quantificarà d'acord amb el consum acreditat i el tipus de vehicle:

  Quadre de bonificacions turismes

  Consum mig mensual % Bonificació
  40 litres 30%
  30 litres 20%
  20 litres 10 %

  Aquesta bonificació s'aplicarà en base als consums realitzats l'exercici anterior

  Per a més informació consulteu l'ordenança fiscal.

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  Presencialment
  Per telèfon

  Qui el pot demanar?

  Les persones titulars d'un vehicle que es trobi en qualssevol dels supòsits de bonificació recollits a l'article 4 de l' Ordenança Fiscal número 2.3

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'un vehicle històric no matriculat com a vehicle històric per la DGT:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 12-3-2015

  La meva carpeta