Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Sol·licitud de bonificació de l'Impost Municipal sobre Vehicles, en aquells supòsits que es recullen a l'article 4 de l'Ordenança Fiscal 2.3 i que són els següents:
- Vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys
- Vehicles amb distintiu ambiental ECO
- Vehicles amb distintiu ambiental ZERO EMISSIONS.

Requisits per poder gaudir de BONIFICACIONS:
- Podran gaudir d'una bonificació del 100 % de la quota de l'impost aquells vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys, considerats com a clàssics, quan concorrin els següents requisits:

    - Que el/la titular tingui un mínim d'un vehicle que tributi.
    - Que el vehicle estigui matriculat com a vehicle històric per la DGT. Si no està matriculat com a històric per la DGT, s'haurà d'acompanyar, a la sol·licitud de bonificació, certificat d'un club o d'una entitat relacionat amb vehicles històrics.

- Gaudiran de bonificació de la quota de l'impost els vehicles que, atenent a les seves emissions, tinguin els distintius ambientals Etiqueta Eco i Etiqueta 0, segons recull l'article 4 punt 2 de l'Ordenança Fiscal, d'acord amb el següent quadre:


Concepte Bonificació
Vehicles amb distintitu ambiental ECO 50%
Vehicles amb distintiu ambiental ZERO 75%+25% *

* El 25% addicional s'obtindrà mitjançant una convocatòria pública suplementària.


La bonificació en aquests supòsits es mantindrà mentre no es modifiqui l'ordenança, i es renovarà anualment sense que calgui nova sol·licitud.

Per a més informació consulteu l'ordenança fiscal.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones titulars d'un vehicle que es trobi en qualsevol dels supòsits de bonificació recollits a l'article 4 de l' Ordenança Fiscal número 2.3

Documentació que cal presentar

En el cas d'un vehicle històric no matriculat com a vehicle històric per la DGT:

En els supòsits de les bonificacions recollides a l'article 4.2 de l'Ordenança, l'Ajuntament de Terrassa farà la consulta del distintiu ambiental del vehicle, Etiqueta Eco o Etiqueta Zero, a la DGT .

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 14-3-2019

La meva carpeta