Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització o revocació per a la notificació electrònica


La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament de Terrassa i la ciutadania.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'Ordenança municipal per al govern i administració electrònica estableixen que les persones jurídiques (empreses, entitats, associacions, etc), les entitats sense personalitat jurídica, i determinades persones físiques (professionals col·legiats, treballadors/res autònoms/es, treballadors/res municipals, sol·licitants i beneficiaris/es de subvencions, etc) estan obligades a relacionar-se amb l'administració pública per mitjans electrònics, i, per tant, rebran les notificacions de l'ajuntament en format electrònic.
A tal efecte, han de facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil de contacte accedint a "La Meva Carpeta" amb el certificat digital.

Les persones físiques no obligades han d'autoritzar a l'Ajuntament per poder rebre la notificació electrònica. Aquest tràmit permet fer aquesta autorització.


» Més informació sobre la notificació electrònica

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Persona física no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració pública.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

1 dia

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
No aplica

Impresos

Servei responsable

Servei d'Atenció Ciutadana (Servei intern de suport)
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Notificació electrònica (arts. 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Des del moment del dipòsit de la notificació es disposa de 10 dies naturals per accedir a la notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no s'ha accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat. En el cas de procediments de contractació administrativa el termini és de 5 dies.

L'autorització de notificació electrònica es pot revocar en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l'imprès corresponent a tal efecte, o amb l'enviament del formulari de la Seu electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat.

Informació actualitzada el dia 17-1-2019

La meva carpeta