Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització o revocació per a la notificació electrònica


La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ens els articles 41 i 43, regula la notificació per mitjans electrònics, establint els requisits que equiparen la seva validesa jurídica amb la notificació per correu postal amb avís de recepció.

Un d'aquests requisits és que la persona interessada ha d'haver autoritzat la seva utilització, sense perjudici dels supòsits en què reglamentàriament les administracions públiques n'hagin establert l'obligatorietat.

Aquest tràmit serveix per autoritzar a l'Ajuntament de Terrassa a utilitzar la notificació electrònica en els procediments que s'assenyalin.

Si l'autorització la realitza una persona jurídica, el formulari s'ha de signar amb certificat digital de la persona jurídica.
Si es signa amb un certificat de persona física (certificat particular a on NO consta l'entitat o empresa), s'ha d'acreditar documentalment la representació.

En cas de fer el tràmit presencialment, la persona que signa també ha d'acreditar documentalment la representació.


» Més informació sobre la notificació electrònica

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment
Per telèfon

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

1 dia

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
No aplica

Impresos

Servei responsable

Servei d'Atenció Ciutadana (Servei intern de suport)
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Notificació electrònica (arts. 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament de Terrassa i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica l'ajuntament necessita l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització es pot fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Quan l'ajuntament hagi resolt la sol·licitud la persona interessada rebrà un correu electrònic a l'adreça que va donar en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic consta l'adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'ajuntament, on poder accedir a la notificació, seleccionant un d'aquests dos sistemes:
1.- Si es disposa d'un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idca, ...), pot utilitzar-se per identificar-se i visualitzar la notificació.
2.- Amb clau d'accés. El sistema enviarà, a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil facilitat en la sol·licitud, una clau d'accés, que s'haurà d'introduir en l'espai de notificacions electròniques del web per tal d'accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació es disposa de 10 dies naturals per accedir a la notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no s'ha accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

L'autorització de notificació electrònica es pot revocar en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l'imprès corresponent a tal efecte, o amb l'enviament del formulari de la Seu electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 1-12-2016

La meva carpeta