Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Autorització o revocació per a la notificació electrònica

Autorització o revocació per a la notificació electrònica


La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ens els articles 41 i 43, regula la notificació per mitjans electrònics, establint els requisits que equiparen la seva validesa jurídica amb la notificació per correu postal amb avís de recepció.

Un d'aquests requisits és que l'interessat ha d'haver autoritzat la seva utilització, sense perjudici dels supòsits en què reglamentàriament les administracions públiques n'hagin establert l'obligatorietat.

Aquest tràmit serveix per autoritzar a l'Ajuntament a utilitzar la notificació electrònica en els procediments que s'assenyalin.

Si l'autorització la realitza una persona jurídica, el formulari s'ha de signar amb certificat digital de la persona jurídica. Si es signa amb un certificat de persona física (certificat particular que NO consta l'entitat o empresa), s'ha d'acreditar documentalment la representació. En cas de fer el tràmit presencialment, la persona que signa també ha d'acreditar documentalment la representació.


» Més informació sobre la notificació electrònica

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Autorització o revocació per a la notificació electrònica amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

1 dia

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
No aplica

Impresos

  • Autorització o revocació de l'Autorització per a la notificació electrònica

Servei responsable

Servei d'Atenció Ciutadana (Servei intern de suport)
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Notificació electrònica (arts. 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l'adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l'adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d'aquests dos sistemes:
1.- Si disposeu d'un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idca, ...), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
2.- Amb clau d'accés. El sistema us enviarà, a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau d'accés, que haureu d'introduir en l'espai de notificacions electròniques del web per tal d'accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

Podeu revocar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l'imprès corresponent a tal efecte, o amb l'enviament del formulari de la Seu electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 1-12-2016

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)