Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'ofertes en cas de contractes tramitats amb procediment negociat


Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Terrassa.

La presentació mitjançant aquest formulari només és vàlida en cas de contractes que s'adjudiquin mitjançant procediment negociat sense publicitat.

De conformitat amb el que estableixen els articles 168 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes es poden adjudicar mitjançant el procediment negociat en els casos següents:

- Quan no s'hagi presentat cap oferta; cap oferta adequada; cap sol·licitud de participació; o cap sol·licitud de participació adequada en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de retribució.

- Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un/a empresari/ària determinat/da, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d'una obra d'art o representació artística única no integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència per raons tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

- Quan el contracte s'hagi declarat secret o reservat, o quan la seva execució s'hagi d'acompanyar de mesures de seguretat especials de conformitat amb la legislació vigent.

L'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica (BOP de 2 de gener de 2007 i de 18 de desembre de 2014), estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per a la presentació de les ofertes.

Per a la presentació de la sol·licitud únicament s'admet un Certificat personal o un Certificat de representació de persona jurídica. En cap cas s'admet un Certificat de persona jurídica

Com es pot tramitar

Per Internet
Ompliu el formulari (id. obligatòria amb certificat digital)
Què vol dir ID. OBLIGATÒRIA AMB CERTIFICAT DIGITAL?

Aquest tràmit necessita que esteu identificats amb un certificat digital.

Això vol dir que, quan esteu a la pantalla de l'AOC per identificar-vos, haureu de triar el mètode Certificat digital:

Si ja esteu identificats amb un altre mètode (idCatMobil, cl@ve, etc) heu de sortir i tancar el navegador abans de tornar-vos a identificar.

Tancar instruccions

Qui el pot demanar?

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament de Terrassa.
En el cas d'empreses només pot presentar la sol·licitud el representant legal de l'empresa.

Documentació que cal presentar

La inscripció en el RELI acredita les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació.

Altra documentació específica requerida en els plecs. D'aquesta documentació és presentarà original i/o còpia, segons determinin els plecs

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Servei responsable

Servei de Contractació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 - - 937 397 093 contractació d'obres
contractacio@terrassa.cat

Observacions

En el cas de Presentació d'ofertes de contractes d'obres i serveis vinculats a les obres tramitats amb procediment negociat el Servei Responsable és:
Contractació d'obres
Pl. Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 093
contractacio.obres@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 15-10-2019

La meva carpeta ciutadana