Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'ofertes en cas de contractes tramitats amb procediment negociat


Presentació d'ofertes i pressupostos en els procediments d'adjudicació de contractes de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Aquests procediments s'anunciaran en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

De conformitat amb el que estableixen els articles 168 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes es poden adjudicar mitjançant el procediment negociat en els casos següents:

- Quan no s'hagi presentat cap oferta; cap oferta adequada; cap sol·licitud de participació; o cap sol·licitud de participació adequada en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de retribució.

- Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un/a empresari/ària determinat/da, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d'una obra d'art o representació artística única no integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència per raons tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

- Quan el contracte s'hagi declarat secret o reservat, o quan la seva execució s'hagi d'acompanyar de mesures de seguretat especials de conformitat amb la legislació vigent.

La Llei de contractes del sector públic estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per a la presentació de les ofertes.


COM ES POT PRESENTAR L'OFERTA?
La presentació es farà a través de la Plataforma de Serveis de Contractació, accedint a la presentació d'Ofertes (E-Licita), des de l'enllaç disponible mes avall a l'apartat Com es pot tramitar

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament de Terrassa.
En el cas d'empreses només pot presentar la sol·licitud el representant legal de l'empresa.

Documentació que cal presentar

La proposta a presentar haurà d'incloure tota la documentació especificada, en cada cas, en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'expedient de licitació.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Servei responsable

Servei de Contractació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 - - 937 397 093
contractacio@terrassa.cat

Observacions

 • En el cas de Presentació d'ofertes de contractes d'obres i serveis vinculats a les obres, la secció del Servei de Contractació responsable és:
  Servei de contractació d'obres
  Pl. Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 093
  contractacio.obres@terrassa.cat

 • En el cas de Presentació dofertes de contractes de subministrament i serveis, la secció del Servei de Contractació responsable és:
  Secció de contractació de serveis i subministraments
  Pl. Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  contractacio@terrassa.cat
 • Informació actualitzada el dia 18-1-2024

  La meva carpeta ciutadana