Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació de proposicions en els procediments oberts


El procediments oberts per a l'adjudicació de contractes s'anunciaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de la Plataforma de contractació pública de la Generalitat , i en el portal VORTALgov. Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, la licitació es publicarà, a més a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'Ordenança municipal per al govern i administració electrònica (BOP de 2 de gener de 2007 i de 18 de desembre de 2014), estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per a la presentació de les ofertes.

La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal www.vortalgov.es. L'accés a la plataforma www.vortalgov.es és gratuït.

Per a la presentació de la sol·licitud únicament s'admet un Certificat personal o un Certificat de representació de persona jurídica. En cap cas s'admet un Certificat de persona jurídica.

Els certificats, reconeguts, acceptats per la plataforma VORTALgov són:

 ⇒ ACCV
 ⇒ DNI electrònic
 ⇒ IZEMPE
 ⇒ ANCERT
 ⇒ Camerfirma
 ⇒ CATCert
 ⇒ FNMT - CERES
 ⇒ FIRMA PROFESSIONAL

Com es pot presentar

Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d'alta hauran de registrar-se a la mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó "Login", de tal manera que:
- Hauran de polsar "Donar-se d'alta" i emplenar el registre d'usuari.
- Registrar l'empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.
- Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d'autenticació emès per VORTAL, gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment.

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o a través de correu electrònic info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h.

A través de la plataforma www.vortalgov.es, els candidats o licitadors, una vegada hi accedeixin amb els seu usuari i contrasenya o amb el certificat d'autenticació, trobaran el procediment a l'àrea "Serveis" i, posteriorment, polsant a "Cerca de procediments públics". Per accedir a tota la informació del procediment, haurà de pitjar a "Detall".

Després d'accedir a "Estic interessat", per enviar l'oferta haurà de polsar a "Les meves ofertes", en el botó "crear oferta":
- A la pestanya "Informació general", introduir una referència de per a la seva oferta.
- A la pestanya "Formulari de resposta" haurà de contestar les preguntes en cadascun dels sobres, si n'hi ha, en què haurà d'emplenar els preus de la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les columnes "Descripció" i "Unitats".
- A la pestanya "Documents" haurà d'adjuntar tota la documentació requerida en el present plec, dins els sobre corresponents.
- Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó "Tancar formulari".

Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó "Finalitzar oferta"; posteriorment, el botó "Firmar tots" i seleccionar un certificat reconegut per a la firma de documents; a continuació "Encriptar i enviar".

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

Servei responsable

Contractació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
contractacio@terrassa.cat

Observacions

La plataforma VORTALgov generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l'oferta

Obertura de les proposicions
L'obertura de les proposicions es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTALgov. L'obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics.

 _________________________________________________________________________________________________

En el cas de Presentació d'ofertes de contractes d'obres i serveis vinculats a les obres tramitats amb procediment obert el Servei Responsable és:
Contractació d'obres
Ca del Pantà, 20, 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 93 733 69 00
contractacio.obres@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 1-10-2018

La meva carpeta