Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per capacitat econòmica en habitatges de protecció oficial


Els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests, conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma, podran gaudir de bonificació el quart període impositiu i següents, fins un màxim de 10 a partir de la qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial.
Per tenir dret a la bonificació els/les contribuents han de reunir el requisits següents:

    - Que hagin obtingut l'exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors, al que s'expressen en el quadre sobre límits de renda recollit a l'Ordenança fiscal 2.1 Impost sobre béns immobles, article 5è 2.2.
    - No posseeixin, ni el/la contribuent ni cap de les persones que resideixin en l'habitatge, altres immobles i propietats, excepte l'habitatge propi.
    - Per poder gaudir de la bonificació el/la contribuent haurà d'adreçar la seva sol·licitud a l'Ajuntament, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l'Agència Tributària.

Per més informació consulteu l'ordenança fiscal 2.1

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu o la persona que el representi degudament autoritzada.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament realitzarà la consulta de les dades fiscals vigents a l'Agència Tributària per tal de resoldre la present sol·licitud, a partir dels nivells de renda obtinguts de la persona sol·licitant, i quan la normativa ho determini, de les persones residents en el mateix domicili.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

La meva carpeta