Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Exempció de la taxa per tinença d'animal de companyia


Sol·licitud d'exempció de pagament de la taxa per tinença d'animals de companyia pels supòsits recollits a les ordenances fiscals:
- les persones propietàries o posseïdores d'un gos d'assistència,
- les persones majors de 65 anys que visquin soles,
- les persones amb discapacitat d'un 33% o superior,
- les persones a les quals segons diagnòstic mèdic es consideri que la tinença d'un animal de companyia contribueix positivament al desenvolupament i evolució de la simptomatologia de la seva malaltia, i
- aquells contribuents que tinguin uns límits de renda, en relació amb les persones residents a l'habitatge (veure l'apartat d'observacions)

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones empadronades en el municipi de Terrassa propietàries d'un animal de companyia que es trobin en qualsevol dels supòsits que recullen les ordenances fiscals.

Documentació que cal presentar

(1) En cas de no autoritzar a fer la consulta de dades al Departament de Benestar Social i Família, les persones sol·licitants han de presentar:

L'Ajuntament realitzarà la consulta de les dades fiscals vigents a l'Agència Tributària per tal de resoldre la present sol·licitud, a partir dels nivells de renda obtinguts de la persona sol·licitant, i , quan la normativa ho determini, de les persones residents en el mateix domicili.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Compromís en el termini de resolució

6 setmanes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

Quadre de límit de renda per l'any 2019:
Membres
de la unitat familiar
Límit de renda
1 7.967,68
2 10.357,98
3 12.748,29
4 15.138,59
5 17.528,90
6 19.919,20
Més de 6 22.309,50

També gaudiran d'exempció en el pagament de la taxa el primer exercici d'inclusió en el cens, tots els animals que s'incriguin en el Registre d'animals de companyia per primer cop.

Encara que estiguin exempts del pagament de la taxa han d'inscriure l'animal al registre i fer la baixa quan correspongui.

Bonificacions
Consulteu els requisits per a sol·licitar la bonificació a l'Ordenança Fiscal 3.5 art. 4.1.

Per sol·licitar la bonificació veure tràmits relacionats

Informació actualitzada el dia 2-12-2019

La meva carpeta