Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Certificat d'eximència de llicència de parcel·lació urbanística

Certificat d'eximència de llicència de parcel·lació urbanística


Certifica la innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació d'un terreny o finca.

S'expedeix per a poder atorgar escriptures i inscriure-les al registre de la propietat corresponent.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Certificat d'eximència de llicència de parcel·lació urbanística Ompliu el formulari Simulació de Certificat d'eximència de llicència de parcel·lació urbanística Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació que cal presentar

 • Memòria tècnica en la que es justifiquin les finalitats i objectius que es pretenen assolir i l'adequació de les operacions i els usos a les determinacions del planejament. (original)
 • Plànol parcel·lari on s'expressin els usos previstos sobre les parcel·les o lots. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot demanar documents que acreditin i legitimin l'interès de la persona sol·licititant. Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2017: 165,08 Euros [art. 6.3.6 de l'Ordenança fiscal núm. 3.1]

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

A la sol·licitud cal indicar per quin mitjà es vol rebre el certificat:

 1. personalment, recollint-lo a les oficines del Servei d'urbanisme (contactaran telefònicament abans), o
 2. per correu postal
 3. En la recollida del certificat, cal mostrar algun document d'identificació (DNI, passaport, NIE, ...).


  El termini màxim de tramitació és d'un mes, segons determina l'art. 248 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  Si transcorre aquest termini sense que s'hagi adoptat i notificat la corresponent resolució, la declaració d'innecessarietat s'entén atorgada per silenci administratiu.

  Informació actualitzada el dia 22-2-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)