Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Certificat acreditatiu d'haver-se dut a terme unes obres d'enderroc


Certifica que han estat executades les obres d'enderrocament d'un immoble, d'acord amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica o la persona que la representi legalment, degudament autoritzada.

Documentació que cal presentar

L'Ajuntament pot demanar documents que acreditin i legitimin l'interès de la persona sol·licitant.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2020: 207,31 Euros [art. 6.3.7.b) de l'Ordenança Fiscal 3.1]

Compromís en el termini de resolució

1 mes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

A la sol·licitud cal indicar per quin mitjà es vol rebre el certificat:
  1. personalment, recollint-lo a les oficines del Servei d'urbanisme (contactaran telefònicament abans), o
  2. per correu postal

o la persona que la representi, degudament autoritzada.En la recollida del certificat, cal mostrar algun document d'identificació (DNI, passaport, NIE, ...).


El termini màxim de tramitació és de tres mesos, segons determina l'art. 21.3 de la Llei 39/2015. Si al venciment d'aquest termini no s'ha resolt i notificat el certificat, la sol·licitud ha d'entendre's estimada per silenci administratiu (art. 24 de la Llei 39/2015).

Informació actualitzada el dia 7-1-2019

La meva carpeta