Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Targeta d'aparcament "provisional" per a persones amb malalties d'extrema gravetat (TAP)


El Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, a la seva disposició addicional 1a, estableix que per raons humanitàries i excepcionals, les persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia d'extrema gravetat que suposi una reducció substancial de l'esperança de vida, podran obtenir temporalment una targeta d'aparcament provisional que confereix les facilitats d'estacionament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que s'estableix en el Decret 97/2002, de 5 de març.

Procediment a seguir

La persona interessada ha de sol·licitar la targeta provisional d'aparcament segons model d'imprès normalitzat de sol·licitud (*) a l'òrgan competent que atorga les targetes d'aparcament ordinàries per a persones amb discapacitat (ens locals), acompanyant-la de l'Informe mèdic necessari emès pel Servei públic de Salut (**) per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional.

a) L'ens local enviarà com més aviat millor (preferiblement en un termini inferior a 7 dies) la informació mèdica a l'Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) corresponent per zona.

b) El CAD prioritzarà la resposta de validació en el termini màxim de 10 dies hàbils, segons un model normalitzat, i sense perjudici que es pugui demanar informació complementària per resoldre la petició en cas de dubtes.

c) Un cop l'ens local tingui la validació positiva de l'EVO, atorgarà una targeta d'aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat titular no conductor, i amb vigència no superior a un any. Si la valoració és negativa, no s'atorgarà la targeta.

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

Persones empadronades a Terrassa, que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Sense cost

Compromís en el termini de resolució

21 dies pel llurament de la targeta a la persona interessada

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat
Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
Telèfon: 646 387 691 (trucades i WhatsApp)
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

Observacions

Cal tenir en compte que:
1. Si la persona interessada ja disposa del grau de discapacitat reconegut des de fa temps però no supera el barem de mobilitat i pot ser susceptible de tenir la targeta d'aparcament provisional, cal seguir el circuit de targeta provisional (TAP).
2. Si la persona interessada té una valoració del grau de discapacitat en tràmit, cal que l'ens local es posi en contacte amb el CAD corresponent per saber la data de visita i valoració aproximats, als efectes de no duplicar les peticions de targetes.

Informació actualitzada el dia 12-7-2016

La meva carpeta