Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació de la identificació del conductor en el cas d'una multa de trànsit

Comunicació de la identificació del conductor en el cas d'una multa de trànsit


Comunicació de la identitat del conductor responsable del vehicle en el moment de comissió de la infracció de trànsit.

Quan en el moment de la comissió dels fets denunciats no sigui possible la notificació de la infracció al conductor per la seva absència o altres circumstàncies, es notificarà la denúncia a la persona que figura com a titular del vehicle en el Registre de la Direcció General de Trànsit.

Si el titular del vehicle no era el conductor en el moment de la infracció, té el deure de comunicar a l'Ajuntament la identitat del conductor infractor en el termini de 15 dies naturals.
En el cas de persones jurídiques han d'identificar obligatòriament qui era aquest conductor, llevat que la infracció sigui per estacionament. L'incompliment d'aquesta obligació suposa una sanció molt greu amb multa del doble de l'import de la infracció de trànsit si era lleu, o del triple si era greu o molt greu.

Informació per a les persones jurídiques

"En aplicació del que disposa l'artícle 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), les persones jurídiques i les que les representen, així com les persones que per l'exercici de la seva professió se'ls exigeixi la col·legiació obligatòria, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Aquesta obligatorietat és d'aplicació als procediments administratius que s'iniciïn a partir del 2 d'octubre de 2016, data de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, el que implica que totes les sol·licituds d'un interessat obligat a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Administració, hauran de presentar-se telemàticament, en aquest cas a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.

En el cas del trámit de Comunicació de la identificació del conductor en el cas d'una multa de trànsit, l'Ajuntament de Terrassa estableix un període de transició, per a que les persones jurídiques i qui les representin s'adaptin a la legislació vigent pel que fa a la presentació de sol·licituds per la Seu Electrònica. Tot i això, ES RECOMANA relacionar-se electrònicament amb l'administració a través de la Seu Electrònica."

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació de la identificació del conductor en el cas d'una multa de trànsit amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

La persona titular del vehicle

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Informació actualitzada el dia 7-6-2017

 
 

Normativa

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)