Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'al·legacions o recurs a una multa de trànsit


Al·legacions a la notificació de la denuncia


La persona conductora i/o titular d'un vehicle pot presentar al·legacions a la notificació de la denuncia per infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial o de les Ordenances Municipals.

El termini per presentar al·legacions, comença des del mateix moment de la comissió de la infracció, si la butlleta s'entrega en mà, o dins dels 20 dies naturals a partir de l'endemà de la data en què es rep la notificació en el domicili o es fa la publicació en el Butlletó Oficial de l'Estat (BOE).

Si es presenten al·legacions es renuncia al pagament de la denuncia amb bonificació, i en cas de realitzar el pagament es tindran per no presentades.

La presentació d'al·legacions paralitza la tramitació de la multa fins que recaigui resolució estimatòria o desestimatòria de les al·legacions. Si la resposta es desestimatòria es podrà presentar recurs potestatiu de reposició, o directament recurs davant els jutjats contenciosos administratius.

Per a consultes específiques les persones interessades, poden enviar la seva consulta a l'adreça de correu electrònic multes@terrassa.cat.


Al·legacions a la notificació de la sanció


Si les al·legacions es presenten quan s'ha emès la notificació de la sanció es considera un recurs de reposició.

El termini per presentar recurs de reposició es d'un mes des de la notificació de la sanció al domicili o de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

La presentació d'un recurs de reposició no paralitza la tramitació de la multa. Per tant, si no es paga pot passar a executiva.

Si la resolució del recurs es estimatòria, es procedirà a la devolució d'ofici.


Terminis legals de resolució i silenci administratiu

 • Al·legacions infraccions lleus - 4 mesos
 • Al·legacions infraccions greus o molt greus - 7 mesos
 • Recurs de reposició - 1 mes. Finalitzat el termini de resolució del recurs de reposició, l'efecte del silenci és Negatiu

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  La persona denunciada

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 2-5-2019

 • La meva carpeta