Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Certificat d'inexistència d'expedient de disciplina urbanística i similars

Certificat d'inexistència d'expedient de disciplina urbanística i similars


Certifica si una finca o finques determinades està sotmesa o no a expedient de protecció de la legalitat urbanística (disciplina urbanística). També pot certificar que l'ús d'habitatge està autoritzat d'acord amb la normativa urbanística vigent.

Addicionalment pot deixar constància de la situació de fora d'ordenació en la qual queda tot o part d'una construcció, edificació o instal·lació, de conformitat amb l'ordenament urbanístic.

Habitualment s'expedeix per a poder formalitzar la inscripció registral d'escriptures de declaració d'obra nova, en el cas de construccions, edificacions i instal·lacions en les que ja no procedeix adoptar mesures de restabliment de la legalitat urbanística que impliquin enderroc, en aplicació de l'article 20.4 del text refós de la Llei del sòl (Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny), modificat pel Reial Decret-llei 8/2011, d'1 de juliol,

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Certificat d'inexistència d'expedient de disciplina urbanística i similars Ompliu el formulari Simulació de Certificat d'inexistència d'expedient de disciplina urbanística i similars Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant legal.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot demanar documents que acreditin i legitimin l'interès de la persona sol·licitant. Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2017: 62,74 Euros [art. 6.3.5 de l'Ordenança fiscal núm. 3.1]

Compromís en el termini de resolució

10 dies

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

A la sol·licitud cal indicar per quin mitjà es vol rebre el certificat:

  1. personalment, recollint-lo a les oficines del Servei d'urbanisme (contactaran telefònicament abans), o
  2. per correu postal
  3. En la recollida del certificat, cal mostrar algun document d'identificació (DNI, passaport, NIE, ...).


    El termini màxim de tramitació és de tres mesos, segons determina l'art. 42.3 de la Llei 30/1992. Si al venciment d'aquest termini no s'ha resolt i notificat el certificat, la sol·licitud ha d'entendre's estimada per silenci administratiu (art. 43 de la Llei 30/1992).

    Informació actualitzada el dia 22-2-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)