Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats


És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent.


Requisits previs

Per iniciar la tramitació d'aquesta sol·licitud, cal que s'hagi fet efectiu el pagament de la taxa.


Termini de presentació de la sol·licitud

S'ha de sol·licitar prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o la persona que la representi legalment. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2024: 121,64 euros [art. 6.3.9 de l'Ordenança fiscal núm. 3.1]

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Sobre la documentació a presentar

La memòria ha d'explicar la naturalesa i les característiques principals de l'activitat, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals.


Lliurament de l'informe

A la sol·licitud cal indicar per quin mitjà es vol rebre el certificat:
  1. personalment, recollint-lo a les oficines del Servei d'urbanisme (contactaran telefònicament abans), o
  2. per correu postal

En la recollida del certificat, cal mostrar algun document d'identificació (DNI, passaport, NIE, ...).


Caducitat de l'informe

L'informe o certificat urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, amb un mínim de sis mesos, i, si no n'hi ha, al cap de dos anys d'haver estat expedit. Transcorregut aquest termini, caldrà tornar-lo a demanar.

Informació actualitzada el dia 8-1-2019

La meva carpeta ciutadana