Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Crema de restes vegetals per motius fitosanitaris


Per Decret d'alcaldia 1153/2015, de 4 de febrer, es prohibeix la crema de restes vegetals en tot el municipi de Terrassa, inclòs el sòl no urbanitzable.

Les restes vegetals de poda de jardí, hort, etc. s'han de gestionar com a residus. Per això, podeu:
- compostar-les en el mateix lloc
- llençant-les als contenidors municipals de recollida de residus en petites quantitats (fins a 30 litres, bossa domicili)
- aportar-les a les deixalleries municipals
- contractar un gestor autoritzat.

No obstant això, l'ajuntament pot autoritzar, excepcionalment, cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de les restes sense moure-les de lloc.

Quan la crema s'hagi d'efectuar en terrenys forestals i/o en la franja de 500 metres que els envolta, l'ajuntament donarà trasllat de la sol·licitud i l'informe municipal favorable als Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Agents rurals) per al seu coneixement o per a que autoritzin finalment la crema.


» Més informació

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Totes aquelles persones que necessitin realitzar una crema de restes vegetals per motius fitosanitaris.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

1 mes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

- És imprescindible facilitar un número de telèfon mòbil de la persona que farà l'activitat i, sempre que sigui possible, una adreça de correu electrònic per tal de notificar l'autorització o denegació del permís.
- El permís s'atorgarà per un dia, fins a un màxim de dos amb caràcter execepcional.
- És necessari acreditar l'autorització expressa de la persona propietària del terreny.
- L'ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control, i notificarà el permís o la denegació del mateix al titular.

Informació actualitzada el dia 11-11-2015

La meva carpeta