Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Alta al Padró Municipal d'HabitantsS'ha deshabilitat, de manera temporal, la possibilitat de fer aquest tràmit a través de la Seu Electrònica. La tramitació només es pot fer presencialment en qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia en el següent enllaç: Cita PrèviaInscripció en el Registre del Padró Municipal d'Habitants de Terrassa per a persones procedents d'altres municipis de l'estat espanyol o de l'estranger.

En el cas d'alta per naixement, el Registre Civil o l'INE comuniquen aquest fet a l'Ajuntament. Tot i així, en el cas que es necessiti, el pare o la mare podrà efectuar el tràmit d'alta a les oficines municipals aportant el Llibre de Família o el Certificat de Naixement del Registre Civil.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i d'altres.

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica, opció OMPLIU EL FORMULARI (Id obligatòria), cal prèviament, consultar tots els apartats d'informació d'aquesta fitxa pel que fa a documentació obligatòria que cal aportar, així com, els impresos i altra informació.

És obligatori aportar els documents requerits a la tramitació adjuntant-los al formulari telemàtic a l'apartat d'afegir documents (consulteu el documents a l'apartat de Documentació que cal presentar disponible més avall). Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà fer efectiva l'Alta.

Per agilitzar els tràmits, es recomanable que les sol·licituds d'Alta, tant per Internet com presencialment, les realitzi sempre la persona sol·licitant. En el cas de demanar l'Alta per mitjà d'una persona representant, el Servei de Població podrà efectuar una inspecció al domicili per confirmar la residència, abans de realitzar l'Alta.


Opcions per a la presentació de la sol·licitud

 • Per Internet: accedint a l'apartat OMPLIU EL FORMULARI (Id.Obligatòria). La tramitació per Internet de l'Alta al PMH requereix disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...). per tal de signar electrònicament la sol·licitud. Per a cada membre familiar és necessari emplenar un formulari que haurà d'anar signat digitalment per a cada sol·licitant. En el cas de menors, el formulari el signarà el pare, la mare o el/la tutor/a legal que sol·liciti l'alta. També podeu presentar la documentació en format electrònic adjuntant els corresponents fitxers.
  En cas de no disposar-ne, de certificat electrònic personal, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

 • Presencialment: en el cas de persones que no poden accedir al certificat digital (persones amb passaport, o persones sense els mitjans tecnològics) caldrà demanar cita prèvia presencial.
  En el cas d'actuar en representació d'una altra persona, s'ha de presentar autorització (original) de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Tarjeta de Residència o Passaport; aixi com, documentació identificativa original de la persona autoritzada.

 • Com es pot tramitar

  Presencialment

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol ciutadà o ciutadana procedent d'altre municipi de l'estat espanyol o de l'estranger que vingui a viure a Terrassa, i, les persones empadronades a la ciutat que hagin de donar d'alta per naixement al seu fill o a la seva filla.

  Documentació que cal presentar

  RECORDEU: Si no s'adjunta la documentació obligatòria en cada cas, NO es podrà realitzar l'Alta. Caldra aportar o adjuntar la següent documentació:

  Acreditació de la identitat

  S'acceptarà el document d'identitat caducat, si aquest ha caducat durant els tres mesos anteriors al moment de presentar la sol·licitud. A partir dels 3 mesos s'acceptarà si va acompanyat de la sol·licitud original de la seva renovació.

  (En el cas de persones menors de 14 anys; document d'identitat. Si no en tenen, aportar llibre de Família o certificat de naixement)

  En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors

  Acreditació del domicili de residència

  Quan no es pugui acreditar la titularitat d'un domicili per manca d'escriptura, contracte de lloguer, o autorització de la persona titular, es realitzarà una inspecció al domicili abans de poder fer l'Alta al padró.

  Per a realitzar l'empadronament a persones sense sostre, caldrà realitzar instància explicant les circumstàncies.

  Els Serveis Socials es posaran en contacte amb la persona interessada per fer les comprovacions pertinents, el seguiment del cas i realitzaran un informe que s'adreçarà al PMH per poder realitzar l'empadronament a l'adreça destinada a tal efecte.

  Per tramitar l'Alta per naixement cal presentar o adjuntar:

  Si el progenitors no figuren empadronats al mateix domicili:

  L'Ajuntament de Terrassa consultarà a les seves Bases de Dades la informació necessària per a resoldre la sol·licitud

  En el cas de no aportar l'autorització de l'altre progenitor caldrà:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Compromís en el termini de resolució

  50 dies hàbils

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Positiu

  Impresos

  Servei responsable

  Població
  Ca de la Unió, 36 1 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  padro.habitants@terrassa.cat

  Observacions

  L'Ajuntament de Terrassa està adherit a un conveni marc del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) per comunicar el nou domicili de les persones residents a la ciutat, sempre que les persones interessades hagin donat el seu consentiment.

  En el moment que una persona tramita l'alta o el canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants de Terrassa, pot donar el seu consentiment per a comunicar a altres administracions el seu nou domicili. Heu de marcar l'opció a l'imprès del tràmit de Padró d'Habitants, o al formulari electrònic si la tramitació la feu per internet. D'aquesta manera, us podeu estalviar la tramitació davant l'administració corresponent.

  Podeu comunicar el nou domicili a les següents administracions:

 • Administració Tributària: actualitzarà les dades del domicili fiscal per a futures comunicacions. (Excepte AUTÒNOMS o PROFESSIONALS).
 • Direcció General de la Policia (DGP): actualitzarà les dades del domicili a les bases de dades del DNI.
 • Seguretat Social (INSS): actualitzarà el domicili a la Base de Dades de Pensions per a futures comunicacions
 • Tresoreria Seguretat Social : actualitzarà les dades del domicili de residència per a les comunicacions (excepte empresaris)
 • Trànsit (DGT) : NOMÉS actualitzarà les dades del domicili de la base de dades de conductors/res (NO modifica el domicili fiscal del Vehicle)

 • Informació actualitzada el dia 8-4-2024

  La meva carpeta ciutadana