Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Alta al Padró Municipal d'Habitants

Alta al Padró Municipal d'Habitants


Inscripció en el Registre del Padró Municipal d'Habitants de Terrassa per a persones procedents d'altres municipis de l'estat espanyol o de l'estranger.

En el cas d'alta per naixement, el Registre Civil comunica aquest fet a l'Ajuntament. Tot i així, en el cas que es necessiti, el pare o la mare podrà efectuar el tràmit d'alta a les oficines municipals.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres.

La tramitació per internet de l'Alta al PMH requereix disposar de certificat digital per tal de signar electrònicament la sol·licitud. Per a cada membre familiar és necessari emplenar un formulari que haurà d'anar signat digitalment per cada sol·licitant. En el cas del menors, el formulari el signarà el pare, la mare o el tutor legal que sol·liciti l'alta. També podeu presentar la documentació en format electrònic adjuntant els corresponents fitxers.

Si disposeu de certificat digital i esteu identificats podeu accedir al formulari i consultar les instruccions i la documentació en la tramitació electrònica.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Alta al Padró Municipal d'Habitants amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana procedent d'altre municipi de l'estat espanyol o de l'estranger que vingui a viure a Terrassa, i, les persones empadronades a la ciutat que hagin de donar d'alta per naixement al seu fill o a la seva filla.

Documentació que cal presentar

 • Imprès d'alta al Padró Municipal d'Habitants (descàrregueu-lo a l'apartat d'impresos) (original)
 • Document d'Identitat ,vigent, de la persona sol·licitant: DNI, Targeta d'Identitat d'Estranger o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si disposen d'ell. (original)

S'acceptarà el document d'identitat caducat, si aquest ha caducat durant els tres mesos anteriors al moment de presentar la sol·licitud.

 • Denúncia per pèrdua del document d'identitat, acompanyada amb sol·licitud de renovació o cita prèvia dels DNI espanyols -documentat-, juntament amb un document que acrediti la identitat. (original)
 • Document d'Identitat de la resta de membres de la família majors de 14 anys.. En el cas de passaport d'altres països s'ha de presentar l'original. (còpia)
 • Llibre de Família , certificat de naixement o document d'identitat de la persona menor (original)

En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors:

 • Autorització de l'altre progenitor per poder realitzar l'alta del PMH del menor en el seu domicili, o bé (original)
 • Resolució judicial de la custòdia del/ de la menor o bé, (original)
 • Declaració responsable de la persona progenitora per a l'inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el Padró Municipal. Aquest document es presentarà només en aquells casos que no hagi possibilitat d'obtenir cap dels dos documents anteriors. (original)

Acreditació del domicili de residència:

 • Escriptura de propietat de la finca o contracte de compra-venda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària, o bé (original)
 • Contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària (original)
 • Rebut de l'últim lloguer pagat, per acreditar la vigència del contracte de lloguer, en el cas dels contractes de lloguer superiors a un any (original)
 • Autorització signada per la persona propietària o titular del contracte de lloguer de l'habitatge. Es comprovarà la titularitat de l'habitatge. (original)
 • Certificat de la Direcció del centre residencial, en el cas d'empadronament en residència tercera edat, residència per a persones amb discapacitat o similar (original i còpia)
 • Autorització del titular de l'establiment en casos d'empadronament en pensions o hotels. (original)

Per tramitar l'Alta per naixement cal presentar:

 • Llibre de Família o certificat de naixement rebut via telemàtica (original)
 • Autorització signada per un dels progenitors acompanyada del document d'identitat de la persona que autoritza, en el cas d'Alta per Naixement, si el tràmit el realitza una altra persona diferent dels progenitors. (original)

Si el progenitors no figuren empadronats al mateix domicili:

 • Autorització de l'altre progenitor per poder realitzar l'alta del PMH del menor en el seu domicili, o (original)
 • Resolució judicial de la custòdia del/ de la menor , o bé (original)
 • Declaració responsable del progenitor per a l'alta en el domicili de menors no emancipats en el Padró Municipal. Aquest document es presentarà només en aquells casos que no hagi possibilitat d'obtenir cap dels dos documents anteriors. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

7 dies

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

 • Imprès d'alta o modificació al Padró d'Habitants - Full Padronal, en cas de tramitació presencial
 • Declaració responsable de progenitor per a la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats al Padró Municipal d'Habitants
 • Autorització de residència, en cas de tramitació electrònica

Servei responsable

Padró Municipal d'Habitants
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions

L'Ajuntament de Terrassa està adherit a un conveni marc del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) per comunicar el nou domicili de les persones residents a la ciutat, sempre que les persones interessades hagin donat el seu consentiment.

En el moment que una persona tramita l'alta o el canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants de Terrassa, pot donar el seu consentiment per a comunicar a altres administracions el seu nou domicili. Heu de marcar l'opció a l'imprès del tràmit de Padró d'Habitants, o al formulari electrònic si la tramitació la feu per internet. D'aquesta manera, us podeu estalviar la tramitació davant l'administració corresponent.

Podeu comunicar el nou domicili a les següents administracions:

 • Administració Tributària: actualitzarà les dades del domicili fiscal per a futures comunicacions. (Excepte AUTÒNOMS o PROFESSIONALS).
 • Direcció General de la Polícia (DGP): actualitzarà les dades del domicili a les bases de dades del DNI i del Passaport.
 • Mutualitat de Funcionaris de l'Estat (MUFACE): actualitzarà les dades de domicili per a futures comunicacions
 • Seguretat Social (INSS): actualitzarà el domicili a la Base de Dades de Pensions per a futures comunicacions
 • Tresoreria Seguretat Social : actualitzarà les dades del domicili de residència per a les comunicacions (excepte empresaris)
 • Sanitat (CatSalut): actualitzarà les dades del domicili de les seves bases de dades
 • Sanitat i canvi de cap (CatSalut) : actualitzarà les dades del domicili de les seves bases de dades, i modifica CAP de referència
 • Trànsit (DGT) : actualitzarà les dades del domicili de la base de dades de conductors (NO modifica el domicili fiscal del Vehicle)

  Informació actualitzada el dia 2-8-2017

 •  
   

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)