Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Canvi de domicili en el Padró Municipal d'HabitantsÉs molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar.


Modificació de la residència en el Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del municipi de Terrassa.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres.

La tramitació per internet del canvi de domicili en el PMH requereix disposar de certificat digital per tal de signar electrònicament la sol·licitud. Per a cada membre familiar major d'edat és necessari emplenar un formulari que haurà de signar digitalment cada sol·licitant. En el cas del menors, les seves dades s'inclouran en el formulari d'un dels seus pares o tutor legal. També podeu presentar la documentació en format electrònic adjuntant els corresponents fitxers.

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica, opció OMPLIU EL FORMULARI (Id obligatòria), cal prèviament, consultar tots els apartats d'informació d'aquesta fitxa pel que fa a documentació obligatòria que cal aportar, així com, els impressos i altra informació.
És obligatori aportar els documents requerits a la tramitació adjuntant-los al formulari telemàtic a l'apartat d'afegir documents. Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà fer efectiu el Canvi de domicili.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Els ciutadans i les ciutadanes que es canviïn de residència dins del municipi de Terrassa.

Documentació que cal presentar

RECORDEU: Si no s'adjunta la documentació obligatòria en cada cas, NO es farà efectiu el Canvi de domicili.

S'acceptarà el document d'identitat caducat, si aquest ha caducat durant els tres mesos anteriors al moment de presentar la sol·licitud.

En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors:

Acreditació del domicili de residència:

L'Ajuntament de Terrassa consultarà a les seves Bases de Dades la informació necessària per resoldre la sol·licitud.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

30 dies hàbils

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Padró Municipal d'Habitants
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions

L'Ajuntament de Terrassa està adherit a un conveni marc del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) per comunicar el nou domicili de les persones residents a la ciutat, sempre que les persones interessades hagin donat el seu consentiment.

En el moment que una persona tramita l'alta o el canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants de Terrassa, pot donar el seu consentiment per a comunicar a altres administracions el seu nou domicili. Heu de marcar l'opció a l'imprès del tràmit de Padró d'Habitants, o al formulari electrònic si la tramitació la feu per internet. D'aquesta manera, us podeu estalviar la tramitació davant l'administració corresponent.

Podeu comunicar el nou domicili a les següents administracions:

 • Administració Tributària: actualitzarà les dades del domicili fiscal per a futures comunicacions. (Excepte AUTÒNOMS o PROFESSIONALS).
 • Direcció General de la Polícia (DGP): actualitzarà les dades del domicili a les bases de dades del DNI i del Passaport.
 • Mutualitat de Funcionaris de l'Estat (MUFACE): actualitzarà les dades de domicili per a futures comunicacions
 • Seguretat Social (INSS): actualitzarà el domicili a la Base de Dades de Pensions per a futures comunicacions
 • Tresoreria Seguretat Social : actualitzarà les dades del domicili de residència per a les comunicacions (excepte empresaris)
 • Sanitat (CatSalut): actualitzarà les dades del domicili de les seves bases de dades
 • Sanitat i canvi de cap (CatSalut) : actualitzarà les dades del domicili de les seves bases de dades, i modifica CAP de referència
 • Trànsit (DGT) : actualitzarà les dades del domicili de la base de dades de conductors (NO modifica el domicili fiscal del Vehicle)

 • Informació actualitzada el dia 17-11-2020

  La meva carpeta