Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Volant del Padró Municipal d'HabitantsNOU tràmit Certificat / Volant del Padró Municipal d'Habitants ( mesures urgents per fer front al COVID-19 )

Arran del moment d'excepcionalitat actual i per aquelles persones que hagin d'acreditar la seva situació padronal per poder tramitar els diversos supòsits contemplats al RD-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i al RD-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, es posa a la seva disposició el tràmit específic
Certificat / Volant del Padró Municipal d'Habitants ( mesures urgents per fer front al COVID-19 )


Justificant emès per l'Ajuntament de Terrassa que acredita l'empadronament segons les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Per a l'acreditació de la situació padronal pel que fa a les mesures urgents i extraordinàries de l'actual estat d'alarma, cal fer la sol·licitud mitjançant el tràmit específic disponible a aquests efectes Certificat / Volant del Padró Municipal d'Habitants ( mesures urgents per fer front al COVID-19 )


Hi ha dues modalitats:

Individual: acredita la residència de la persona sol·licitant.
Col·lectiu: acredita la residència de totes les persones empadronades en el domicili de la persona sol·licitant.


Opcions de sol·licitud:

Per internet: disposeu de dues opcions, en funció si disposeu o no de certificat digital i/o IdCat mòbil:
1ra opció: Generació del certificat/volant al moment: us podeu descarregar directament el certificat/volant accedint a l'apartat GENEREU EL VOLANT (Id. Obligatòria). Opció disponible només si es disposa de certificat digital (idCAT, DNIe, ...). En cas de no disposar-ne, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil de forma immediata i sense sortir de casa.

2na opció: Formulari de sol·licitud, accedint a l'apartat OMPLIU EL FORMULARI. Aquesta opció només és per a les persones que no disposen de certificat digital i que no els hi ha estat possible obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . En aquest cas s'ha d'emplenar el formulari telemàtic disponible més avall i, una vegada verificades les dades pel servei del Padró, el certificat/volant s'envia per correu electrònic a l'adreça electrónica que consta a la sol·licitud.
És OBLIGATORI, sempre, adjuntar al formulari telemàtic el document d'identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la sol·licitud la faci un/a representant, caldrà adjuntar també una autorització expresa de la persona sol·licitant i el document d'identitat del/de la representant. Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà enviar el Certificat/Volant.

Presencialment: només per aquelles persones que hagin demanat cita prèvia.. Es lliura de forma immediata prèvia acreditació de la persona sol·licitant.
En el cas d'actuar en representació d'una altra persona, s'ha de presentar autorització (original) de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Tarjeta de Residència o Passaport.


A continuació cliqueu l'opció GENEREU EL VOLANT (Id. Obligatòria) que permet la descàrrega immediata; o bè l'opció d'OMPLIU EL FORMULARI si no disposeu de cap sistema de certificació digital.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat, empadronada en el municipi de Terrassa

Documentació que cal presentar

Si la sol·licitud la fa un/a representant de la persona sol·licitant, també caldrà aportar:

IMPORTANT: És OBLIGATORI, sempre, adjuntar el document d'identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la sol·licitud la faci un/a representant, caldrà adjuntar també una autorització expresa de la persona sol·licitant i el document d'identitat del/de la representant.

Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà enviar el Volant.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

Compromís en el termini de resolució

15 dies hàbils.
Es lliura el document per correu electrònic a l'adreça electrònica que consta a la sol·licitud.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Padró Municipal d'Habitants
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions

En el cas que es necessiti un volant històric del padró per presentar al Jutjat/Registre Civil per tramitar un casament civil cal indicar-ho expressament en el moment de fer la sol·licitud.

Truqueu al 010 (900 922 010 -gratuït-) per a qualsevol consulta sobre la sol·licitud del justificant.

Informació actualitzada el dia 29-7-2020

La meva carpeta