Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Certificat del Padró Municipal d'Habitants

Certificat del Padró Municipal d'Habitants


Document de l'Ajuntament que acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d'una persona a partir de l'1 de maig de 1996.
Els certificats de convivència poden ser d'un període determinat.
El document constitueix prova davant qualsevol procés administratiu o judicial.

En la sol·licitud s'ha de fer constar el motiu per tal que el document acrediti la situació necessària a la tramitació.

Alguns tipus de certificats segons el motiu:
Expropiació habitatge ...................... anys de residència a l'habitatge
Veïnatge civil .................................. 10 últims anys de residència
Declaració d'hereus ab-intestat ......... residència en la data de defunció
Pensions de viduïtat ......................... anys de convivència amb el cònjuge
Separació o divorci........................... durada de la no convivència

Generació de certificats:
- Immediats: es generen automàticament a les Oficines d'atenció municipals (OACs). Acrediten situacions padronals a partir de l'1 de maig de 1996.
- Emissió pel departament de Padró d'habitants: es sol·licita per instància a qualsevol OAC. Són certificats que tenen per objecte una tramitació específica per requeriment de l'organisme destinatari. També són els que han d'acreditar situacions padronals anteriors a l'1 de maig de 1996, dades que no estan automatitzades.

Com es pot fer la tramitació de la sol·licitud
a) Internet amb Certificat Digital: el certificat es tramet per e-mail. El redactat en suport electrònic que incorpori dades que estiguin signades electrònicament té caràcter de document original, per tant cal conservar-lo en format electrònic ja que les còpies impreses, en principi, no tenen validesa jurídica.

b) Internet sense Certificat digital: s'ha d'emplenar el formulari i el certificat s'envia per correu postal ordinari al domicili que consta en el Padró Municipal d'Habitants o al municipi on resideixi la persona sol·licitant.
En el cas que la persona interessada ho indiqui expressament, el pot recollir a l'OAC de Plaça Didó.

c) Presencialment a les oficines d?Atenció Ciutadana: es lliurarà de forma immediata, prèvia acreditació.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Certificat del Padró Municipal d'Habitants Ompliu el formulari
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

La persona interessada, persona degudament autoritzada o representant legal.
En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, el poden sol·licitar el cònjuge o els fills (acreditant la relació de parentiu) o la persona que consti com a hereu/va (acreditat mitjançant el testament).
Els notaris, en l'exercici de la seva activitat, poden també sol·licitar els certificats en nom dels descendents i/o ascendents de la persona difunta.

Documentació que cal presentar

  • Autorització de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport., en el cas d'actuar en representació d'una altra persona (en la tramitació presencial). (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Any 2017
Certificacions a partir de 01.05.1996............................ gratuïtes
Certificacions des del 1975 fins al 30.04.1996 ............ 29,74 euros
Certificacions anteriors al 1975 ................................... 42,01 euros

Compromís en el termini de resolució

7 dies

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

Servei responsable

Padró Municipal d'Habitants
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions

Els certificats anteriors a l'01-05-1996, s'han de recollir amb el document d'identitat a les Oficines d'Atenció Ciutadana de plaça Didó, 5, planta baixa, a on s'efectuarà el pagament del certificat en els casos en que correspongui..

Informació actualitzada el dia 26-1-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)