Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Informe d'adequació de l'habitatge per a reagrupament familiar


L'informe d'adequació de l'habitatge (INF01) i l'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INF04) són dos informes que acrediten que l'habitatge de la persona estrangera amb autorització de residència a l'Estat espanyol és adequat per tramitar el reagrupament familiar.

El tràmit de reagrupament familiar és el procés que inicia una persona estrangera, amb autorització de residència, amb la finalitat de reunificar els membres familiars de primer grau que es troben en un país no comunitari.

 • Informe d'adequació de l'habitatge - INF01
  Per sol·licitar el reagrupament de familiars que resideixen al país d'origen o bé l'autorització de residència de menors estrangers no nascuts a l'Estat espanyol i que resideixen en territori espanyol des de fa com a mínim dos anys.
 • Informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar - INF04
  Per sol·licitar la renovació de l'autorització de residència de les persones reagrupades, quan hi ha hagut un canvi de domicili des de l'anterior reagrupament o renovació.
 • L'elaboració de l'informe a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Terrassa registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una visita al domicili de la persona sol·licitant, prèvia comprovació del pagament de la taxa municipal, i n'elabora una proposta d'informe.

  El servei requerirà quina documentació original s'ha d'aportar el dia de la visita.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Terrassa, major d'edat i que disposi d'autorització de residència renovada o en procés de renovació, o la persona que la representi legalment.

  Consulteu els requisits i les excepcions

  Documentació que cal presentar

  És important que la sol·licitud estigui degudament emplenada i signada i que s'aporti la documentació requerida en cada cas.

  Si no és així, es farà un requeriment a la persona titular, o a la persona que la representi legalment, per esmenar la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies mitjançant la Presentació d'instancies i documentació al Registre General de l'Ajuntament (consulteu tràmits relacionats)

  Acreditació d'identitat

  Acreditació del pagament de la taxa

  Acreditació del títol de l'habitatge

  A) En el cas d'habitatge de propietat:

  En aquest cas el servei responsable consultarà la titularitat de l'habitatge a la base de dades cadastrals de Terrassa.

  B) En el cas d'habitatge de lloguer:

  És recomanable, no obligatori, que el contracte estigui registrat i amb el dipòsit de la fiança a l'Institut Català del Sòl.

  La persona sol·licitant pot aportar factura i rebut a nom de la persona propietària de l'habitatge en cas que no hagi tramitat el canvi de nom.

  C) En cas d'altres situacions de tinença de l'habitatge, emparada en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l'ús de l'habitatge s'ha de presentar:

  D) En el cas que la persona sol·licitant del reagrupament no és la titular de l'habitatge
  Només s'accepta la documentació quan la persona titular de l'habitatge és la cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents de primer grau i línia directa de la persona reagrupant

  Per a l'acreditació del vincle:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Taxa municipal: 58,09 euros
  En el moment de la presentació de la sol·licitud es lliurarà a la persona interessada el full de liquidació de la taxa municipal per tal que efectuï el pagament en un termini màxim de 10 dies.
  Taxa de la Generalitat de Catalunya: 38,22 euros. El pagament de la taxa ha de ser sempre previ a la sol·licitud de l'informe (* consultar a l'apartat d'Observacions com fer el pagament)

  Compromís en el termini de resolució

  Per part de l'Ajuntament, el temps per elaborar el document proposta és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la instància, sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Per part de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de recepció del document proposta.

  Impresos

  Servei responsable

  SECRETARIA D'IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA
  Ca Calabria, 147 (08015 Barcelona)
  Telèfon: 932 701 230
  immigracio.bsf@gencat.cat

  Observacions

 • * Consultar com fer el pagament. Oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya: INF01 / INF04
 • Consultar els canals per rebre l'informe - Com i quan es notifica la resolució?
 • L'informe caduca als 3 mesos des de la data d'emissió.
 • Més informació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya .

  Per rebre informació i assessorament sobre temes d'estrangeria es poden adreçar a:
  CITE
  Carrer Unió, 23
  Telèfon: 93 780 71 66

  AMIC
  Carrer Unió, 23
  Telèfon: 93 780 93 66

  Informació actualitzada el dia 1-8-2019

  La meva carpeta