Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud per a participar en el Programa d'horts urbans de Terrassa


El Programa d'horts urbans té com a finalitat impulsar i facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'espais verds productius, socialment i agronòmicament sostenibles, mitjançant el desenvolupament d'experiències pràctiques d'horts urbans dins la ciutat de Terrassa

Els horts urbans són espais d'ús hortícola per a l'autoconsum ubicats al sistema urbà. Els espais destinats a hort urbà poden ser:
- de propietat privada: solars, espais lliures, centres educatius, balcons, terrats, jardins i teulades o bé
- de propietat pública: solars, espais lliures o centres educatius,
i poden ser gestionats per entitats de caire social i/o ambiental sense ànim de lucre o per particulars.

L'entitat presenta el seu projecte que haurà de complir els objectius del Programa d'horts urbans de Terrassa i sol·licitar la cessió d'un espai públic per a desenvolupar-ho.
En el cas que l'entitat tingui prèviament un contracte o acord de cessió gratuïta d'un solar amb un propietari privat, podrà sol·licitar la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el propietari privat i l'entitat.

En el cas del propietari privat sol·licitarà la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament si prèviament ha establert un contracte de cessió gratuïta en custòdia amb una entitat.

La funció primordial d'aquests espais és la producció hortícola associada a l'autoconsum de productes de temporada, i el foment d'aquest tipus d'activitat facilita l'ús social de l'espai urbà i l'enriqueix amb biodiversitat. Així mateix suposa una manera de millorar la seva qualitat ambiental i fer-la més saludable, alhora que es creen espais de socialització, d'auto-ocupació i de lleure per a la ciutadania.

Més informació» Més Informació sobre horts urbans

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol entitat inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) que acrediti el seu caire pedagògic, terapèutic o social, i entitats o col·lectius de caire ambiental, així com persones particulars propietàries de solars en sòl urbà que els hagin cedit, mitjançant acord de custòdia, a una entitat.

Documentació que cal presentar

Entitats

En cas de sol·licitar la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament:

Persones particulars que han establert un acord de custòdia amb una entitat

Les persones propietàries que optin per aquesta fòrmula de gestió podran sol·licitar a l'Ajuntament de Terrassa, prèvia convocatòria pública, un ajut econòmic, en funció del % de superfície cedida, del valor de l'Impost de Béns Immobles.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

2 mesos
Tant per a l'aprovació del projecte presentat per l'entitat d'acord amb les Bases per a la cessió d'ús d'espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre i cessió del solar públic mitjançant llicència d'ocupació temporal, com per a la formalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, la persona propietària del solar i l'entitat sense ànim de lucre.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 29-1-2014

La meva carpeta