Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Instal·lació provisional de comptadors d'aigua per emergència social


L'Ajuntament de Terrassa i l'empresa gestora del servei de subministrament d'aigua, garantiran el dret daccés al subministrament bàsic d'aigua potable a les persones que estiguin en situació de risc d'exclusió residencial i compleixin les condicions requerides, per evitar la vulneració del dret humà a l'accés a l'aigua.

Podran sol·licitar la instal·lació d'un comptador d'aigua provisional d'emergència social aquelles persones o unitats de convivència en situació de risc d'exclusió residencial i que estiguin empadronades al domicili al qual s'ha de prestar el subministrament d'aigua.

La finca haurà de tenir l'ús d'habitatge i trobar-se en bon estat de seguretat i salubritat.

L'escomesa i la instal·lació interior d'aigua dels habitatges on es demana el subministrament també s'ha de trobar en bon estat. Això s'acreditarà a través de la declaració jurada responsable del sol·licitant inclosa a l'imprès de sol·licitud específic, sense perjudici que l'Ajuntament pugui demanar-li la presentació del corresponent butlletí emès per un/una professional acreditat sobre l'estat de la instal·lació interior d'aigua.

El cost del comptador, de la instal·lació i de subministrament d'aigua aniran a càrrec de la persona sol·licitant, sense perjudici dels ajuts socials als quals tingui dret per fer front a aquesta despesa. L'autorització i instal·lació del comptador provisional d'emergència social és excepcional i provisional, i tindrà vigència mentre la persona sol·licitant i les condicions de la finca, donin compliment al requisits establerts a la instrucció per a la instal·lació d'un comptador d'aigua provisional d'emergència social per a persones o unitats de convivència en situació de risc d'exclusió residencial..

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Podran disposar de comptador provisional d'emergència social les persones físiques o les unitats de convivència que compleixin els requisits següents:
a) Estar en situació de Risc d'Exclusió Residencial segons la definició establerta per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
b) Estar empadronades al domicili al qual s'ha de prestar el subministrament d'aigua.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 8-3-2024

La meva carpeta ciutadana