Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Intervencions ciutadanes en el Ple Municipal


Tots els veïns i les veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple Municipal, d'acord al que estableix l'art. 11 del Reglament de Participació Ciutadana.

Per fer-ho cal presentar una sol·licitud amb una antelació de deu dies hàbils abans de la sessió del Ple. A la sol·licitud s'haurà de fer referència al contingut del prec o pregunta i identificar la persona que efectuarà la intervenció. També és necessari adjuntar un esborrany del contingut del prec o de la pregunta a formular.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Segons l'art. 11.1 del Reglament de Participació Ciutadana poden sol·licitar intervenir al Ple:
a) Els veïns i les veïnes majors de setze anys,
b) Entitats: inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes,
c) Persones jurídiques no compreses en el punt anterior: inscrites en el Registre de Grups d'Interès de l'Ajuntament de Terrassa i el sector públic,
d) Col·lectius de la ciutat, entenent per aquests a l'efecte del present Reglament les plataformes, les xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que no disposin de personalitat jurídica i que estiguin inscrites al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació, com a mínim, de deu dies hàbils abans que tingui lloc la sessió ordinària del Ple.

Compromís en el termini de resolució

2 dies abans de la sessió plenaria

Impresos

Servei responsable

Servei de Qualitat Democràtica
Ca de la Unió, 36 1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
qualitatdemocratica@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 23-5-2017

La meva carpeta