Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Intervencions ciutadanes en el Ple Municipal

Tramit extern, sereu redireccionats automàticament...

Tots els veïns i les veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple Municipal, d'acord al que estableix l'art. 11 del Reglament de Participació Ciutadana.

Per fer-ho cal presentar una sol·licitud amb una antelació de deu dies hàbils abans de la sessió del Ple. A la sol·licitud s'haurà de fer referència al contingut del prec o pregunta i identificar la persona que efectuarà la intervenció. També és necessari adjuntar un esborrany del contingut del prec o de la pregunta a formular.


Com sol·licitar una intervenció en el Ple

Per part de persones físiques:
- Per internet, El formulari s'ha de signar electrònicament. En el cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) poden obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

- Presencialment, a les OACs, presentant la sol·licitud específica
Per part de les entitats i els col·lectius de la ciutat :
- Per internet, sol·licitud signada electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.
En aquest cas en el formulari ha de constar l'entitat com a sol·licitant i la persona autoritzada com a representant.


En el cas que vulgueu presentar una proposta ciutadana d'acord al ple, com a punt de l'ordre del dia al Ple Municipal, les sol·licituds s'han de fer a través del tràmit específic Propostes ciutadanes en el Ple Municipal» Més informació

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

Segons l'art. 11.1 del Reglament de Participació Ciutadana poden sol·licitar intervenir al Ple:
a) Els veïns i les veïnes majors de setze anys,
b) Entitats: inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes,
c) Col·lectius de la ciutat, entenent per aquests a l'efecte del present Reglament les plataformes, les xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que no disposin de personalitat jurídica i que estiguin inscrites al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.

Documentació que cal presentar

  • Imprès de sol·licitud específic a on cadrà fer referència al contingut de la intervenció i identificar la persona que efectuarà la intervenció. (per a la tramitació presencial) (original)
  • Esborrany del contingut del prec o de la pregunta a formular (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació, com a mínim, de deu dies hàbils abans que tingui lloc la sessió ordinària del Ple.

Compromís en el termini de resolució

2 dies abans de la sessió plenaria

Impresos

  • Intervenció ciutadana en el Ple Municipal

Servei responsable

Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans
Ps del Vapor Gran, 39 BA-L18 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 (ext. 4967)
qualitatdemocratica@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 2-10-2019

La meva carpeta ciutadana