Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Beneficis fiscals per a la instal·lació de sistemes de generació d'energies renovables


Sol·licitud de bonificació fiscal per a instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques, regulada en les corresponents ordenances fiscals (OOFF).

Impostos bonificats:

 • Impost de Béns Immobles
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Per tal de sol·licitar una bonificació la persona interessada ha de tramitar prèviament la llicència o comunicat d'obres, així com, complir els requisits següents:

 • Es determina una potència mínima per obtenir bonificació de 1.800 Wp per a instal·lacions individuals i de 900 Wp per autoconsum col·lectiu.
 • Únicament podran obtenir bonificació les instal·lacions que siguin de caràcter voluntari, en cap cas quan siguin obligatòries per complir el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) o altres normatives.
 • La sol·licitud de bonificació es farà quan s'hagi tramitat la llicència o comunicat d'obres i s'haurà de relacionar amb el corresponent número d'expedient. Una vegada tancat l'expedient d'obres i verificat el correcte funcionament de la instal·lació, per part del servei municipal de Medi Ambient, es realitzarà l'informe corresponent que determinarà la validesa per a poder gaudir de les bonificacions.


  Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per a la instal·lació d'energies renovables (OF 2.1 art. 5è.punt 5)
  Tindran dret a una bonificació de la quota, els béns immobles que disposin d'una insta·lació fotovoltaica sempre que no s'hagi realitzat en compliment del CTE o altres normatives.

  Els percentatges de bonificació seran els següents:
  - Habitatges unifamiliars o plurifamiliars: fins a un màxim del 50% de bonificació durant 5 anys.
  - Immobles amb activitat econòmica: fins a un màxim del 50% de bonificació durant 5 anys.


  Bonificació en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres (OF 2.5 art. 2n punt 3)
  Tindran dret a una bonificació de la quota, els béns immobles que disposin d'una instal·lació fotovoltaica sempre que no s'hagi realitzat en compliment del CTE o altres normatives.

  Es gaudirà d'una bonificació de, com a màxim, el 50% de l'impost..


  Bonificació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (OF 2.2 art. 5è. punt 5)
  Tindran dret a una bonificació de la quota, els béns immobles que disposin d'una instal·lació fotovoltaica sempre que no s'hagi realitzat en compliment del CTE o altres normatives.

  Els percentatges de bonificació seran els següents:
  - Immobles amb activitat econòmica: fins a un màxim del 25% de bonificació durant 3 anys.


  Important!
  La suma total de les bonificacions atorgades en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aquest concepte sobre la mateixa instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, no podrà superar el 50% respecte el pressupost d'execució material (PEM) d'aquesta instal·lació, degudament acreditat.


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Persona física o jurídica titular de la instal·lació que compleixin els requisits exigits per a la bonificació sol·licitada.

  Documentació que cal presentar

  Serà necessari entregar fotografies de les plaques solars ja instal·lades i de qualsevol element de la instal·lació que es trobi en un punt de difícil accés. Si no es sap fotografiar l'inversor, el comptador elèctric i la resta d'elements ho revisarà presencialment un/a inspector/a de l'Ajuntament

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Segons regulació a l'ordenança fiscal corresponent

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Observacions

  Per a l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. Aquest informe el demanarà directament el servei responsable de la tramitació al servei de Medi Ambient.

  Informació actualitzada el dia 18-5-2022

  La meva carpeta ciutadana