Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Alta al registre municipal d'animals de companyia


El registre d'animals de companyia és una eina per la qual es controla la població d'animals de companyia del municipi de Terrassa (gossos, gats i fures). Aquesta eina permet programar i efectuar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionada amb la tinença d'animals de companyia.

La inscripció de l'animal en el registre s'ha de fer en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició o de canvi de residència de l'animal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal d'animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d'un microxip.

És obligatori que els animals portin una placa identificativa on figuri tant el nom de l'animal, com les dades de la persona posseïdora o propietària.

Recordeu que si el vostre gos és considerat potencialment perillós, segons el que preveu el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo i el Decret 170/2002 d'11 de juny, haureu de sol·licitar la llicència administrativa corresponent. Recordeu també que la tinença i/o conducció d'un animal d'aquestes característiques sense aquesta llicència constitueix una infracció molt greu, que pot ser sancionada amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tenen l'obligació d'inscriure els seus animals al registre les persones propietàries d'animals de companyia (gossos, gats i fures) que tinguin la seva residència habitual al municipi de Terrassa, malgrat que aquestes persones estiguin empadronades en un altre municipi.

Quan la sol·licitud d'alta en el registre és d'un gos pigall, la sol·licitud ha de fer-la la persona usuària (posseïdora) del gos, encara que el titular sigui l'ONCE.

Documentació que cal presentar

Per l'Alta:

En cas de demanar bonificació de la taxa:

En cas de demanar exempció de la taxa:

(1) En cas de no autoritzar a fer la consulta de dades al Departament de Benestar Social i Família, les persones sol·licitants han de presentar:

L'Ajuntament realitzarà la consulta de les dades fiscals vigents a l'Agència Tributària per tal de resoldre la present sol·licitud, a partir dels nivells de renda obtinguts de la persona sol·licitant, i , quan la normativa ho determini, de les persones residents en el mateix domicili.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Anualment, però, totes les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia i quan els animals resideixin en el terme municipal d'aquest Ajuntament, hauran de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent, regulada a l'art 3r de l'Ordenança Fiscal 3.5.

Compromís en el termini de resolució

6 setmanes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

Us recordem que per la tinença de gossos potencialment perillosos a part de l'alta al Registre municipal d'animals de companyia, s'haurà de fer una sol·licitud de llicència específica. (Consulteu tràmits relacionats)

Tindran aquesta consideració els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents (segons la Llei 10/1999, de 30 de julio):
A) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
B) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
C) gossos que pertanyen a una de les races següents o a llur encreuaments: akita, Inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari rottweiler, sttaffordshire bull terrier, stafforshire terrier americà i tosa japonès (otosa inu).
D) gossos que per les seves característiques s'adapten al RD287/2002.

Vols trobar el teu animal perdut o adoptar un animal? Recerca d'animals als Centres d'Acollida

Informació actualitzada el dia 29-1-2019

La meva carpeta