Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Baixa al Padró Municipal d'HabitantsÉs molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar.


La baixa en el Padró Municipal d'Habitants pot fer-se per diversos motius:

a) Per emigració a un altre municipi
La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per emigració a un altre municipi es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament de Terrassa, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme la Unitat del Padró Municipal d'Habitants.
Tot i així, si alguna persona necessita que consti de forma ràpida la seva baixa per emigració en el Padró d'Habitants de Terrassa, pot demanar-la amb la presentació del volant d'alta al padró del municipi de destí.

b) Per emigració a un altre país
- Persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol
En aquest cas les persones titulars interessades poden comunicar la baixa al Padró d'Habitants signant la compareixença a les oficines d'atenció ciutadana. En el supòsit que ja estiguin residint a l'estranger, poden enviar una sol·licitud signada de baixa per emigració, informant del país de destí, i adjuntant copia del seu document d'identificació, per carta o correu electrònic a la bústia del Padró d'Habitants padro.habitants@terrassa.cat
- Persones amb nacionalitat espanyola que se'n van a viure a l'estranger
En aquest cas les persones interessades s'han de donar d'alta al Consolat d'Espanya del país de destí el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE. Quan la persona interessada torni a residir a Terrassa s'haurà de tornar a empadronar.

c) Per defunció
La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa mensualment el Registre Civil i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament de Terrassa, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme la Unitat del Padró Municipal d'Habitants.
Per efectuar la baixa per defunció, el/la familiar interessat/ada podrà demanar la baixa presentant el certificat de defunció.

d) Baixa d'Ofici, per inscripció indeguda
L'Ajuntament de Terrassa pot efectuar baixes padronals d'ofici, per inscripció indeguda, a aquells habitants que figurin empadronats al municipi i dels quals es tingui constància que no hi resideixen.
S'iniciarà un expedient de baixa d'ofici en el cas d'empadronament de tercers sense relació, i desconeixement de la seva nova residència. L'origen podrà ser una reclamació a instància de part, o una inspecció d'ofici del Servei de Població.
En el cas de residents coneguts, cal que facin el canvi de domicili a l'adreça on resideixen actualment o alta a l'adreça del municipi que correspongui.

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica, opció OMPLIU EL FORMULARI (Id obligatòria), cal prèviament, consultar tots els apartats d'informació d'aquesta fitxa pel que fa a documentació obligatòria que cal aportar, així com, els impresos i altra informació.

És obligatori aportar els documents requerits a la tramitació adjuntant-los al formulari telemàtic a l'apartat d'afegir documents (consulteu el documents a l'apartat de Documentació que cal presentar disponible més avall). Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà fer efectiva la Baixa.

Opcions per a la presentació de la sol·licitud

 • Per Internet: accedint a l'apartat OMPLIU EL FORMULARI (Id.Obligatòria). La tramitació per Internet de la Baixa al PMH requereix disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...). per tal de signar electrònicament la sol·licitud. També podeu presentar la documentació en format electrònic adjuntant els corresponents fitxers.
  En cas de no disposar-ne, de certificat electrònic personal, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

 • Per a cada membre familiar major d'edat és necessari emplenar un formulari que haurà de signar digitalment cada sol·licitant. En els cas de menors, les seves dades s'inclouran en el formulari d'un dels seus pares o tutor legal.

 • Presencialment: en el cas de persones que no poden accedir al certificat digital (persones amb passaport, o persones sense els mitjans tecnològics) caldrà demanar cita prèvia presencial.
  En el cas d'actuar en representació d'una altra persona, s'ha de presentar autorització (original) de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Tarjeta de Residència o Passaport; aixi com, documentació identificativa original de la persona autoritzada.

 • Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  - Les persones que han marxat a viure fora de Terrassa.
  - Els/les familiars de persones difuntes.
  - Les persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol.
  - Les persones amb nacionalitat espanyola que han marxat a viure fora del territori espanyol i s'han inscrit al Consolat espanyol a un altre país

  Documentació que cal presentar

  RECORDEU: Si no s'adjunta la documentació obligatòria en cada cas, NO es podrà realitzar la Baixa.

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Compromís en el termini de resolució

  55 dies hàbils (baixes per emigració i baixes per defunció)
  En el cas de les Baixes d'Ofici s'iniciarà la tramitació abans de 3 mesos des de la data de la sol·licitud.
  El temps de resolució de les Baixes d'Ofici, dependrà de la resolució de tots els tràmits administratius implicats, i de la resolució favorable del Consell d'Empadronament.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Positiu
  El temps de resolució de les Baixes d'Ofici, dependrà de la resolució de tots els tràmits administratius implicats, i de la resolució favorable del Consell d'Empadronament.

  Impresos

  Servei responsable

  Població
  Ca de la Unió, 36 1 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  padro.habitants@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 8-4-2024

  La meva carpeta ciutadana