Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Baixa al Padró Municipal d'Habitants


La baixa en el Padró Municipal d'Habitants pot ser per diversos motius:

a) Per emigració a un altre municipi
La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per emigració a un altre municipi es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament de Terrassa, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme la Unitat del Padró Municipal d'Habitants.
Tot i així, si alguna persona necessita que consti de forma ràpida la seva baixa per emigració en el Padró d'Habitants de Terrassa, pot demanar-la amb la presentació del volant d'alta al padró del municipi de destí.

b) Per defunció
La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament de Terrassa, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme la Unitat del Padró Municipal d'Habitants.
En aquest cas de baixa per defunció, el/la familiar interessat/ada podrà demanar la baixa presentant el certificat de defunció.

c) Persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol
En aquest cas les persones interessades poden comunicar la baixa al Padró d'Habitants signant la compareixença a les oficines d'atenció ciutadana.

d) Persones amb nacionalitat espanyola que se'n van a viure a l'estranger
En aquest cas les persones interessades s'han de donar d'alta al Consolat d'Espanya del país de destí el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE. Quan la persona interessada torni a residir a Terrassa s'haurà de tornar a empadronar.

En aquests quatre supòsits la baixa es pot sol·licitar per Internet, mitjançant el formulari, si es disposa de certificat digital per tal de signar electrònicament la sol·licitud i adjuntant la documentació en els fitxers corresponents.

Per a cada membre familiar major d'edat és necessari emplenar un formulari que haurà de signar digitalment cada sol·licitant. En els cas de menors, les seves dades s'inclouran en el formulari d'un dels seus pares o tutor legal.

L'Ajuntament de Terrassa pot efectuar baixes padronals d'ofici si detecta que hi ha persones empadronades en un domicili i realment no hi resideixen.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

- Les persones que han marxat a viure fora de Terrassa.
- Els/les familiars de persones difuntes.
- Les persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol.
- Les persones amb nacionalitat espanyola que marxen a viure fora del territori espanyol.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

15 dies hàbils

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Servei responsable

Servei de Població
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 29-7-2020

La meva carpeta