Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Renovació padronal de persones estrangeres no comunitàries


Renovació de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de residència permanent.

La renovació és periòdica, cada dos anys comptats des de l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació. El tràmit es realitza amb la ratificació de les dades padronals i manifestació expressa de la persona mitjançant la seva compareixença a les oficines municipals d'atenció ciutadana, de cap manera es pot fer per delegació si no hi ha poders notarials que recullin aquesta potestat. La renovació dels menors d'edat l'han de fer els pares que tinguin la seva guàrdia o custodia, o en el seu defecte, el seu representant legal.

La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró d'Habitants per caducitat.

L'Ajuntament de Terrassa enviarà una carta a les persones que han de renovar la seva inscripció padronal, on es farà constar la data límit de renovació i les oficines municipals on podrà fer el tràmit.

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

Les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent que estiguin inscrites en el Padró Municipal d'Habitants han de fer la renovació padronal cada 2 anys.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini legal de resolució i silenci administratiu

Immediat en l'atenció presencial.

Servei responsable

Padró Municipal d'Habitants
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions

Si la renovació padronal del menor la fa la persona reagrupant, només cal presentar la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) del menor. Si la renovació la fa l'altre progenitor ha de presentar el llibre de família per acreditar el parentiu.

Informació actualitzada el dia 5-2-2014

La meva carpeta