Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Autorització de gual permanent i/o contragual

Autorització de gual permanent i/o contragual


Atorgament de l'autorització d'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

Tipus d'autoritzacions de gual:
- Permanent de 0 a 24 hores
- Nocturn de 20 a 10 hores
- Comercial de 8 a 20 hores, per aquells locals de negoci que ho justifiquin per raó de l'activitat que s'hi desenvolupi.
- Residencial: per aquelles zones urbanitzades d'edificació aïllada, que tenen una ocupació màxima d'entre el 20% i el 30% de la parcel·la, que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica com a zones A5.0, A5.1 i A5.2 i que defineix com a: sols urbans en què l'edificació respon al tipus d'ordenació segons edificació aïllada, en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí

En cas de gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a tramitar permís d'activitats o llicència mediambiental a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa.

Els titulars d'una autorització de gual poden demanar una zona de prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant el gual (contragual), per tal de facilitar l'accés dels vehicles en aquelles vies molt estretes.

Atenent a especials circumstàncies, com ara l'amplada de la porta d'accés o la secció del carrer, es podrà sol·licitar una ampliació de gual fins a 1 m en garatges i locals, i fins a 2,5 m quan serveixi per accés a camions de gran tonatge.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Autorització de gual permanent i/o contragual amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Mobilitat - Av de les Glòries Catalanes, 3 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries dels immobles on s'estableixin les entrades o els passos de vehicles, i les empreses, entitats o els particulars que utilitzin els aprofitaments. L'autorització sempre es concedeix a la persona titular de l'immoble o de la finca. En el cas que la gestió la faci el/la llogater/a en representació de la persona propietària de la finca , ho haurà de fer amb el model d'autorització signada pel/per la propietàri/a. En qualsevol cas sempre serà titular el/la propietari/a.

En el supòsit de petició d'ampliació o contragual, ho poden demanar els ciutadans i les ciutadanes titulars d'una autorització d'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes (gual).

Documentació que cal presentar

  • Imprès de sol·licitud en cas de tramitació presencial (original)
  • Número d'Identificació fiscal - NIF en el cas d'empreses o comunitats de veïns (original)

En el cas de sol·licitud d'Autorització de gual també heu de presentar:

  • Autorització del/de la propietàri/a de l'habitatge si la sol·licitud la fa el llogater (vegeu impresos). (original)
  • Document d'Identitat del/de la propietàri/a de la finca, si la sol·licitud la fa el llogater. (còpia)
  • Escriptura de propietat de la finca en cas d'obra nova. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Compromís en el termini de resolució

1 mes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Sol·licitud d'autorització de gual
  • Sol·licitud d'ampliació de gual o d'autorització de contragual
  • Autorització del propietàri/a per a la sol·licitud de gual permanent

Servei responsable

Mobilitat
Av de les Glòries Catalanes, 3 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
transit@terrassa.cat

Observacions

Consulteu les condicions tècniques de les Llicències de guals.

Quan la sol·licitud del/de la propietari/a o titular de la llicència municipal de gual opti per la reserva limitada de l'esmentat espai (de les 8 de la tarda fins a les 10 del matí), s'aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes fixades (per a més informació sobre tarifes consulteu normativa relacionada).

Les parades del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers podran coincidir amb els guals, atenent que aquests són reserva d'entrades i sortides dels vehicles i no d'estacionament.

Informació actualitzada el dia 19-10-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Mobilitat

Telèfon: 937 397 000
transit @ terrassa.cat

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)