Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del dret d'Accés a dades personals


D'acord amb allò establert a l'article 15 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament
 • Les categories de dades personals que es tracten
 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades
 • Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, i en el cas que no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar-lo
 • El dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi
 • El dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control que sigui competent
 • L'origen de les dades, quan no s'han obtingut de la persona interessada
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament
 • Quan es realitzin transferències internacionals de dades, la persona interessada tindrà dret a ser informada de les garanties adequades que s'ofereixen.

  La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en aquest mateix format.

  Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica drets de tercers.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona física major d'edat.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  ---------------------

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  L'exercici d'aquest dret ha de ser gratuït.
  Aquest criteri de gratuïtat pot no seguir-se en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excesives, especialment per repetitives

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  que es pot ampliar dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.
  Si no es respon de forma expressa, la persona interessada pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

  Servei responsable

  Protecció dades i Administració electrònica
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  protecciodades@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 25-5-2018

  La meva carpeta ciutadana