Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del dret d'Accés a dades personals


Tota persona física, les dades de la qual són tractades, té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal, l'origen de les mateixes, els cessionaris així com dels usos i finalitats per a les quals es van emmagatzemar d'acord amb allò establert a l'article 15 de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'exercici d'aquest dret és gratuït i no podrà portar-se a terme en intervals inferiors a 12 mesos, excepte interès legítim degudament justificat.

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment
Presencialment

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

L'exercici d'aquest dret és gratuït.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades i aquesta haurà de resoldre en 6 mesos perquè sino el silenci s'entén Positiu i es considerarà estimada la reclamació.
Si la resolució fos estimatòria caldrà fer efectiu l'accés en un termini de 10 dies.

Servei responsable

Tecnologia i Sistemes d'Informació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

El responsable del fitxer podrà denegar l'accés a les dades de caràcter personal quan el dret ja s'hagi exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, excepte que s'acredités un interès legítim a l'efecte.

També podrà denegar-se l'accés en els supòsits en què ho prevegi una llei o norma de dret comunitari d'aplicació directa.

Informació actualitzada el dia 5-2-2014

La Meva Carpeta