Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del dret d'Oposició sobre dades personals


D'acord amb que estableix l'article 21 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting
 • El tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • A fi i efecte d'acreditar els motius fonamentals i legítims d'oposició al tractament de les dades de caràcter personal, serà necessària l'aportació de la documentació que ho justifiqui.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona física major d'edat.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  L'exercici d'aquest dret ha de ser gratuït.
  Aquest criteri de gratuïtat pot no seguir-se en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excesives, especialment per repetitives.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  que es pot ampliar dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.
  Si no es respon de forma expressa, la persona interessada pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

  Servei responsable

  Protecció dades i Administració electrònica
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  protecciodades@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 21-6-2018

  La meva carpeta ciutadana