Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del dret de Rectificació de dades personals


És un dret lligat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

D'acord amb allò establert als articles 16 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Per fer-ho caldrà indicar a quines dades es fa referència i la correcció que cal realitzar. Quan sigui necessari, caldrà acompanyar a la sol·licitud la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplert de les dades personals.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

L'exercici d'aquest dret ha de ser gratuït.
Aquest criteri de gratuïtat pot no seguir-se en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excesives, especialment per repetitives

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
que es pot ampliar dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.
Si no es respon de forma expressa, la persona interessada pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Servei responsable

Protecció dades i Administració electrònica
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
protecciodades@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 21-6-2018

La meva carpeta ciutadana