Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del dret de Supressió de dades personals


D'acord amb els articles 17 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides
 • La persona interessada retira el consentiment en el qual es basava el tractament
 • La persona interessada s'oposa al tractament
 • Les dades s'han tractat il·lícitament
 • Les dades s'han de suprimir per donar compliment a una obligació legal
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

  Quan el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió als altres responsables que estan tractant aquestes dades.

  El responsable del tractament ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable del tractament ha d'identificar els destinataris.

  Excepcions en l'exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació
 • El compliment d'una obligació legal
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona física major d'edat.

  Documentació que cal presentar

  • Documentació acreditativa de les dades que es volen suprimir. (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  L'exercici d'aquest dret ha de ser gratuït.
  Aquest criteri de gratuïtat pot no seguir-se en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excesives, especialment per repetitives

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  que es pot ampliar dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.
  Si no es respon de forma expressa, la persona interessada pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

  Servei responsable

  Protecció dades i Administració electrònica
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  protecciodades@terrassa.cat

  Observacions

  Sense perjudici del dret de supressió, a tenor dels articles 17 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, les dades hauran de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables i d'acord amb el que preveu l'apartat tercer de l'article 17 del Reglament.

  Informació actualitzada el dia 21-6-2018

 • La meva carpeta ciutadana