Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Sol·licitud del dret de Cancel·lació de dades personals

Sol·licitud del dret de Cancel·lació de dades personals


Tota persona física té dret a què siguin cancel·lades les seves dades personals quan deixin d'ésser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van obtenir i a què no es conservin les seves dades per un període de temps superior al necessari d'acord amb allò establert a l'article 16 de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El responsable del fitxer o tractament té l'obligació de fer efectiu aquest dret de cancel·lació en el termini de deu dies i notificar-lo a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes, que també les han de cancel·lar; o bé, comunicar el motiu pel qual es considera que la cancel·lació no procedeix.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Sol·licitud del dret de Cancel·lació de dades personals amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)
Servei d'Educació - Ca de la Rasa, 24 ( 08221 Terrassa)
Via Pública - Av de les Glòries Catalanes, 3 ( 08223 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat.

Documentació que cal presentar

  • Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi. (còpia)
  • Autorització de la representació, si és donés el cas. (original)
  • Documentació acreditativa de les dades que es volen cancel·lar. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

L'exercici d'aquest dret és gratuït.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

10 dies.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades i aquesta haurà de resoldre en 6 mesos perquè sino el silenci s'entén Positiu i es considerarà estimada la reclamació.

Servei responsable

Tecnologia i Sistemes d'Informació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Sense perjudici del dret de cancel·lació, a tenor de l'article 16.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de dades de caràcter personal, les dades hauran de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. A aquests efectes, la cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades; únicament es conservaran a disposició de l'Administració pública, jutges i tribunals per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de la seva prescripció. Un cop transcorregut aquest termini s'hauran de suprimir (Art. 16.3).

Informació actualitzada el dia 5-2-2014

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Tecnologia i Sistemes d'Informació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)