Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del dret de Cancel·lació de dades personals


Tota persona física té dret a què siguin cancel·lades les seves dades personals quan deixin d'ésser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van obtenir i a què no es conservin les seves dades per un període de temps superior al necessari d'acord amb allò establert a l'article 16 de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El responsable del fitxer o tractament té l'obligació de fer efectiu aquest dret de cancel·lació en el termini de deu dies i notificar-lo a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes, que també les han de cancel·lar; o bé, comunicar el motiu pel qual es considera que la cancel·lació no procedeix.

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment
Presencialment

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

L'exercici d'aquest dret és gratuït.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

10 dies.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades i aquesta haurà de resoldre en 6 mesos perquè sino el silenci s'entén Positiu i es considerarà estimada la reclamació.

Servei responsable

Tecnologia i Sistemes d'Informació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Sense perjudici del dret de cancel·lació, a tenor de l'article 16.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de dades de caràcter personal, les dades hauran de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. A aquests efectes, la cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades; únicament es conservaran a disposició de l'Administració pública, jutges i tribunals per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de la seva prescripció. Un cop transcorregut aquest termini s'hauran de suprimir (Art. 16.3).

Informació actualitzada el dia 5-2-2014

La Meva Carpeta