Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives


Tràmit que s'ha de fer a l'ajuntament per a l'obtenció de llicència municipal d'obertura d'espectacles públics i d'activitats recreatives.

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació d'una Llicència de modificació amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.


Activitats incloses en el règim de Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

1. Establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat superior a 150 persones: LE 1 - Bars

LE 2 - Restaurants bar

LE 3 - Restaurants

LE 4 - Bars musicals

LE 5 - Sales de concert

LE 6 - Karaokes

LE 7 - Cafès teatre / cafès concert

LE 8 - Restaurants musicals

LE 9 - Salons de banquets

LE 10 - Sales de festes amb espectacle / concerts d'infància i joventut

LE 11 - Establiments oberts al públic destinats a espectacles públics: teatres, espectacles d'audició, espectacles musicals, circs, ... (excepte cinemes)

LE 12 - Activitats i instal·lacions esportives amb superfície superior a 500 m²

2. Amb independència de l'aforament: LE 13 - DiscotequesLE 14 - Sales de ball

LE 15 - Sales de festes amb espectacle

LE 16 - Discoteques de joventut

LE 17 - Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual: locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable

LE 18 - Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual: locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics

LE 19 - Establiments de règim especial

LE 20 - Activitats esportives davant de públic

LE 21 - Espectacles amb ús d'animals


Tràmits previs a la sol·licitud de llicència

Per legalitzar l'activitat, establiment o instal·lació sotmesa al tràmit de Llicència Municipal, el titular de la mateixa o el seu representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

  1. 1. Efectuar consulta prèvia sobre la necessitat de Declaració d'impacte ambiental.

  2. 2. Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació, sollicitant informe urbanístic (opcional).

  3. 3. Obtenir llicència d'obres o efectuar la comunicació prèvia d'obres, si per a l'exercici de l'activitat cal adequar l'establiment i/o les instal·lacions

  4. 4. Obtenir informes previs d'altres administracions (acta favorable en matèria de seguretat contra incendis, etc.).

Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones, entitats i empreses que vulguin iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment.

Documentació que cal presentar

En determinats supòsits cal aportar també:

En el supòsit que la persona que tramita la Llicència no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.33

Termini legal de resolució i silenci administratiu

6 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu (art. 33 de la Llei 11/2009)

Impresos

Servei responsable

Servei d'Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Ajudes

Per emplenar els formularis, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Codi CCAE 2009: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

  4. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.


Notes

L'administració es reserva el dret d'efectuar inspeccions a les activitats per tal de comprovar el correcte funcionament d'acord amb la llicència atorgada.

Informació actualitzada el dia 9-1-2014

La meva carpeta