Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació d'activitat recreativa


Tràmit que s'ha de fer a l'ajuntament per a l'obertura d'activitats recreatives i espectacles públics que poden generar afectacions ambientals, de seguretat i salut que suposin risc per a les persones, els béns i el medi ambient i que fan que sigui necessària la intervenció d'un/a tècnic/a competent per valorar la incidència d'aquestes afectacions (Consulteu la taula de classificació, a partir del punt 13.1 (pàgina 70).

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Comunicació d'activitat recreativa marcant la casella de modificació i incloent el projecte i el certificat tècnic.

 • Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.

 • Tràmits previs a la comunicació amb projecte

  Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, la persona titular de la mateixa o el seu/la seva representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

 • Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local, si és el cas.

 • Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació.

 • Comprovar si el local on s'ubicarà l'activitat es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industrial i si ho està, sol·licitar una cita amb personal tècnic municipal o enviar la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

 • Obtenir informe previ en matèria de incendis, en cas que l'activitat a desenvolupar estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 • Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011. Es poden consultar els requisits que s'apliquen per a cada activitat en el quadre adjunt.

 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, així com el certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signats per un tècnic competent.

 • Haver efectuat l'autoliquidació de la taxa corresponent (si es fa el tràmit de la Comunicació d'activitat recreativa telemàticament, l'autoliquidació forma part d'aquest tràmit i no cal fer-ho prèviament).


 • La meva carpeta