Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació d'activitat recreativa


Tràmit que s'ha de fer a l'ajuntament per a l'obertura d'activitats recreatives i espectacles públics que poden generar afectacions ambientals, de seguretat i salut que suposin risc per a les persones, béns i medi ambient, i que fan que sigui necessària la intervenció d'un/a tècnic/a competent per valorar la incidència d'aquestes afectacions.

Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Comunicació d'activitat recreativa marcant la casella de modificació i incloent el projecte i el certificat tècnic.


Tràmits previs a la comunicació amb projecte

Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, la persona titular de la mateixa o el seu/la seva representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

  • Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local, si és el cas.

  • Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació.

  • Comprovar si el local on s'ubicarà l'activitat es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industrial i si ho està, sol·licitar una cita amb personal tècnic municipal o enviar la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

  • Obtenir informe previ en matèria de incendis, en cas que l'activitat a desenvolupar estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  • Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011. Es poden consultar els requisits que s'apliquen per a cada activitat en el quadre adjunt.

  • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, així com el certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signats per un tècnic competent.

  • Haver efectuat l'autoliquidació de la taxa corresponent (si es fa el tràmit de la Comunicació d'activitat recreativa telemàticament, l'autoliquidació forma part d'aquest tràmit i no cal fer-ho prèviament).


  • La meva carpeta